Проблеми людини… Запит. Реальність. Діагностика

Проблеми

Якщо клієнт має психологічні проблеми, то на початку роботи бажано зняти за мінімальний час якомога більше інформації про цю людину, отримати анамнез.

Цьому прислуговує й «Кольоровий тест відношень», основні кольори якого Ви бачите на зображенні.

Автор: Віктор Тихонович, заступник голови СПАННА з гуманітарних питань. 

Упродовж надання психологічної допомоги, дуже важливо отримувати не тільки суб’єктивні відчуття клієнта, але й об’єктивну інформацію про його психологічний стан.

Лікар працює не тільки зі скаргами клієнта, а й з аналізами його крові, сечі, тиску, температури й тому подібне.

Так і психологи СПАННА працюють не тільки зі скаргами клієнта, але й об’єктивними показниками його психологічного стану.

Фахівці СПАННА використовують унікальні діагностичні методики які дозволяють провести багатофункціональний кількісний вимір психологічного стану клієнта.

А при завершенні психотерапії, на підставі суб’єктивних відчуттів клієнта та об’єктивних показників, надати йому консультативний висновок і рекомендації.

Запит клієнта та його реальні психологічні проблеми

Найголовніше питання глибинної психотерапії ― що є реальною психологічною проблемою клієнта.

Приклад 1.
Клієнт прийшов за допомогою з запитом: Страх парасольки. Я її не можу не тільки тривати в руках, але й взагалі бачити.
В залежності від психотерапевтичного підходу який сповідує психолог, буде обраний один з багатьох можливих варіантів надання допомоги.

Приклад 2.
Клієнт прийшов за допомогою з запитом: Перехоплює горло. Як тільки починаю публічно виступати.

Цей випадок з практики надання психологічної допомоги детально розглянутий у матеріалі «Тестування та корекції запиту Ольги».

Зазначимо лише, що запит клієнта — це те, на що він скаржиться й хоче усунути.

А його реальна психологічна проблема — це психологічні особливості які викликали те, на що він скаржиться.

Виявити реальні психологічні проблеми клієнта психологу, психотерапевту дозволяє професійно побудовані:

 • бесіда,
 • тестування,
 • клінічне інтерв’ю.

Професійно побудована бесіда

У сучасному світі кількість засобів і форм спілкування неймовірно зросло.
Але при цьому, як не дивно, ще більше зросло відчуття у людини що його не чують, його не бачать.

Звичайна скарга між подружжям: Він (вона) мене не чує, Вона (він) мене не бачить


Сучасна людина розучилася чути, хоча багато слухає…
Сучасна людина розучилася бачити, хоча багато дивиться …


Психолог, психотерапевт СПАННА це люди які:

 • не тільки слухають, але і чують;
 • не тільки дивляться, але і бачать;
 • не просто розмовляють, але й організовують та ведуть діагностичну бесіду.

Вони цьому спеціально навчені.

Тестування клієнта

Анамнез – відомості, отримані від клієнта, що складається з біографічної частини, історії проблеми та історії життя. Ця інформація з’ясовується під час Первинного тестування.


Мета:

 1. Отримання первинного запиту, чого власне хотів би клієнт отримати від психолога.
 2. Побудова первинної гіпотези про реальні проблеми клієнта
 3. Вибір форм та методів роботи саме з цим клієнтом.

Потім, на наступних зустрічах ці відомості, безумовно, уточнюються, перевіряються, коректуються.

У лікарнях періодично, протягом лікування, за приписом лікаря хворий здає аналізи. Вони дають об’єктивну інформацію про той чи інший параметр тілесного здоров’я. Лікар робить висновки й, при необхідності, вносить корективи у лікування.

Аналогічна дія передбачена й спілкою психологів Полтави ― Поточне тестування метою якого є :

 1. Отримати об’єктивну інформацію про ситуативний психологічний стан клієнта.
 2. Про підсвідоме ставлення клієнта до значущих для нього подій та людей.
 3. Отримане покласти в основу подальшої психотерапевтичної роботи, а при необхідності, внести й корективи в форму та методи надання психологічної допомоги.

У лікарнях після завершення лікування людина знову здає аналізи та має завершальну бесіду з лікарем який його лікував.

Завершальне тестування яке, безумовно, супроводжується довірчою бесідою наставника-психолога існує і в СПАННА.

Спілка психологів Полтави має у своєму арсеналі професіоналів вищого ґатунку та унікальні ефективні методики.

Методики первинного, поточного та завершального тестування були розроблені та апробовані спілкою психологів Полтави у 2011 році. У практиці застосування показали свою високу інформативність та ефективність.

Первинне тестування. Проблеми клієнта

Первинне тестування складається з: Біографічної частина (pars notitia biographica); Історії проблеми (anamnesis morbi); Історії життя (anamnesis vitae) та чотирьох Опитувальників.

Всього біля 50 запитань.

Тут зазначимо лише те, що на Первинному тестуванні з’ясовуються питання, які практично повторюються на Завершальному тестуванні – для аналізу ефективності проведеної з клієнтом психотерапії.

А) Ваша проблема, Ваші скарги, Ваш запит та у чому полягають тілесні прояви Вашого душевного болю, Вашої проблеми.

Б) Оцініть від 1 до 10

 1. Свою зовнішню привабливість _
 2. Своє фізичне самопочуття _
 3. Своє душевне самопочуття _
 4. Свої духовні потреби (прагнення до істини, краси, мудрості) _
 5. Свою сексуальну задоволеність _
 6. Образи, невдоволення: а) на себе _ б) на інших _ в) наскільки інші ображається на тебе _

Завершальне тестування

На завершальному тестуванні з’ясовуються питання:

А) Якщо є, то яка Ваша сьогоднішня психологічна проблема, Ваші скарги. Ваші почуття, емоції, тілесні прояви у зв’язку з цією проблемою.

Б) Оцініть за станом “на сьогодні” від 1 до 10 :

 1. Свою зовнішню привабливість _
 2. Своє фізичне самопочуття _
 3. Своє душевне самопочуття _
 4. Свої духовні потреби (прагнення до істини, краси, мудрості) _
 5. Свою сексуальну задоволеність _
 6. Образи, невдоволення: а) на себе _ б) на інших _ в) наскільки інші ображається на тебе _
 7. В цілому, ефективність консультування _
 8. Продуктивність своєї роботи за весь час _
 9. Продуктивність діяльності психолога за весь час _

В) Ваші слова, побажання психологу що з вами працював та керівництву СПАННА

Поточне тестування

У процесі роботи психологами застосовуються також різноманітні, перевірені часом інші методики.

У тому числі:

 • ЦТО Эткинда А.М. в модифікації Кловацького В.В.
 • Дитина? Батько? Дорослий?
 • Визначення архетипу
 • Синкани
 • Характер

© СПАННА Полтава, 2015