Психотерапія – яку обрати? Індивідуалізм СПАННА

Індивідуалізм - унікальна цінність СПАННА

Докладніше про когнітивну психокорекцію

Головна ідея: проблеми людини з’являються коли вона хоче жити за простими та звичними поняттями, помилково вважаючи, що це абсолютні мірки життя.

Одним з основних понять когнітивних теорій є поняття когнітивної схеми, що позначає особливим чином організовану систему минулого досвіду, знайденого в процесі пізнання й за допомогою якого пояснюється переживання досвіду сьогоднішнього часу.

Спеціалісти з когнітивної психології досліджують те, як люди розуміють, виявляють причини та знаходять розв’язання проблем, займаючись розумовими процесами, що слугують сполучною ланкою між стимулом та реакцією.

Когнітивно-поведінковий напрямок

Фундамент когнітивно-поведінкової терапії (КПТ) було закладено видатними:

 • психологом Альбертом Еллісом;
 • психотерапевтом Аароном Беком;
 • психіатром, доктором медицини У. Глассер.

Цей метод психотерапії звертається до свідомості та допомагає звільнитися від стереотипів та упереджених уявлень, які позбавляють нас свободи вибору та підштовхують діяти за шаблоном.

Метод дозволяє за необхідності коригувати неусвідомлені, «автоматичні» умовиводи пацієнта. Він сприймає їх як істину, а насправді можуть сильно спотворювати реальні події. Ці думки часто стають джерелом болючих емоцій, неадекватної поведінки, депресій, тривожних розладів та інших захворювань.

Раціонально емотивна терапія РЕТ

Автор: Альберт Елліс 1955 рік.
За Еллісом кожний з нас конструктивно й деструктивно реагує на зовнішній світ тому що має раціональне та ірраціональне (потяги-установки) сприйняття цього світу.

В раціонально емотивній терапії виділяють три провідних рівнів реагування людини:

1) думки-когніції (відбиття-деформація, опис-оцінка, інформація-відношення)
2) почуття;
3) поведінка.
Розлади в емоційній сфері є результатом хибних зв’язків між думками-когніціями.

Джером психічних порушень є система деструктивних дитячих установок.
Коли вони не реалізуються, це призводить до неадекватних, негативних емоцій.
Основою психічних порушень є самозвинувачення й звинувачування.

Елліс розробив «Комплекс невротика».

Запропонував теорію (АВС модель) корекції проблем клієнта.

А (activating event- активаційна подія), подія, що є для суб’єкта стимулом;
В (belief – віра), система особистісних переконань індивідуума, когнітивна конструкція, що відбиває процес сприйняття людиною події у вигляді думок, що формують уявлення, переконання;
С (emotional consequences – емоційні наслідки), підсумкові результати стимулу, емоційно-поведінкові наслідки.

Робота над цією схемою проводиться за схемою:

 1. Обговорення події.
 2. Аналіз емоційних і поведінкових наслідків події. Усвідомлення та вербалізація емоційних переживань.
 3. Виправлення ірраціональних поглядів. Воно може проводитись на когнітивному рівні, рівні уяви та рівні тренажу дій.
 4. Фіксація виправленої поведінки за допомогою спеціальних завдань.

Позиція психолога в АВС моделі поаинна бути авторитарною (клієнт є учнем, психолог – ментор).

Техніки РЕТ:

 • Обговорення ірраціональних поглядів;
 • Основна форма роботи: бесіда, в якій увага приділяється помилкам, категоричним висловлюванням клієнта;
 • Когнітивне домашнє завдання;
 • Самоаналіз проблеми за АВС моделлю;
 • Рольова гра, програється ситуація, що турбує;
 • Атака на страх, виконання тих дій, які викликають дискомфорт.

Можливо, Вам також буде цікаво:

Когнітивний підхід А. БЕКА

Когнитивно-поведенческая терапия. Автор: Аарон Бек

Ревльностная терапія У. Глассер

Когнітивно аналітичний напрямок


Методологічною основою стали праці Піаже, Виготського.
Основна задача: створення такої моделі психологічної проблеми яку зрозумів би клієнт та яку він самостійно почав вирішувати.

Ця модель ґрунтується на методі репертуарних ґраток Келі та являє собою набір узгоджених і слабопов’язаних гіпотез. Цей метод дозволяє виявити як людина сприймає, оцінює, прогнозує навколишній світ, себе та свої проблеми, дослідити конструкти клієнта. Конструкт по Келлі – це спосіб тлумачення світу клієнтом. Це особливий суб’єктивний засіб, “трафарет або шаблон”, сконструйований самою людиною на основі власного досвіду,

Основні поняття:
Пастки – це складні поведінкові шаблони які повторюються (наприклад: невпевненість – впевненість).
Дилема – стратегія поведінки побудована на альтернативному мисленні. Вона передбачає форми поведінки, які суперечать одна одній (близькість або залежність, самостійність або самотність).
Перешкода – це такий варіант поведінки, коли при постановці цілі клієнт не усвідомлює або не враховує всіх серйозних наслідків (розлучення).

Основні етапи роботи:
1.) Діагностичний, знайомство с проблемою, вивчення біографії.
Етап завершується передачею клієнту листа, в якому викладений епізод з біографії клієнта, який стосується його проблеми. Лист читається клієнту і обговорюється с психологом.
2.) Активний. Задача – навчити клієнта бачити не адаптивні форми власної поведінки. Клієнт веде за собою щоденник і обговорює с психологом результати самоспостереження починаючи розуміти, які процеси керують його життям.
3.) Перерва. Упродовж 2 – 3 місяці клієнт не зустрічається з психологом, засвоєнні норми поведінки використовуються в житті.
4.) Кінцевий. Обговорюється процес в ситуації клієнта, нові форми поведінки, допрацьовуються нові складні елементи проблемної поведінки.

Техніки:

 1. Поведінковий експеримент; перевірка викривлення переконань або страхів ситуацій реального життя.
 2. Методи фіксованої ролі; для розв’язання питання перебудови особистісних конструктів пропонується подивитися на світ очима іншої людини, пропонується грати певну роль в реальних умовах.
 3. Підйом по драбинні; вивчається ієрархія конструктів; техніка АВС модель, клієнту пропонують схарактеризувати кожний полюс кожного конструкту який досліджується.