Унікальність СпАнна. 10 особливостей.

Зміст статті

 

 

Алгоритми консультування Методи гештальт-терапії Використання піартехнологій Гуманістичний напрямок в консультуванні Екзистенційний напрямок в консультуванні

 

Щоб надавати послуги на рівні  світових стандартів необхідно безперервно навчатись та обмінюватись досвідом.

 

Особливо це важливо для професійного росту психолога так як він працює сам на сам с клієнтом.

 

У західному світі важливу роль у консультативній практиці відіграють професійні спільноти психологів.

 

З одного боку, вони захищають права своїх колег.

 

З іншого – здійснюють контроль за якістю послуг, які надають члени спільноти.

 

У Полтаві подібна спільнота це - СпАнна.

 

Маніпуляція - зло чи благо, як виявити, протидіяти.Орієнтація на інсайт ( за Дж. Коттлером) Побудова психодіагностичної гіпотези. Психологія реклами Психологічний захист

 

Одна з форм підвищення професіоналізму психологів СпАнна – закриті засідання.

 

В закритих засіданнях» СпАнна» беруть участь тільки фахівці з відповідними дипломами. 

 

Метою закритих засідань є підвищення фахового рівня практики консультування.
 

 

Тематика закритих засідань «СпАнна» за останні роки:

 

Алгоритми консультування

Використання методів гештальт-терапії в психологічному консультуванні

Використання піартехнологій

Гуманістичний напрямок в консультуванні

Екзистенційний напрямок в консультуванні

Знайомтесь «Пані маніпуляція»

Як виявити маніпулятивний вплив? Як протидіяти маніпулятору?

Маніпуляція - зло чи благо...

Орієнтація на інсайт та на дію в психологічному консультуванні ( за Дж. Коттлером)

Побудова психодіагностичної гіпотези.

Професійне наше зростання

Психологічне консультування. Підходи, прийоми, методи.

Психологічний захист

Психологія реклами

Релігія та її місце в житті людини

Рефлексія

Керування емоціями

Робота психолога з важкими дітьми та їх сім′ями.

Клініко-психологічні та патопсихологічні особливості підлітків.

Робота психолога із запитом

Сновидіння. Фрейд.

 

Релігія та її місце в житті людини Рефлексія Керування емоціями Робота психолога з важкими дітьми та їх сім′ями. Робота психолога із запитом Сновидіння. Фрейд.

 

Для чого потрібні закриті засідання?

 

Т. Горошко, член Ради СпАнна.

 

Це одна з форм самовдосконалення психологів.

Людина бачить світ своїми очима, вірить у те, в що вірять її близькі.

Таким чином, між тим, що існує об′єктивно, та між нашими уявленнями про це – ціла прірва.

 

Людина живе у світі ілюзій, які є сферою професійної діяльності психолога.

Ілюзії претендують на істинність, винятковість. Світ ілюзій з претензіями на істинність є патогенним для

людини, яка починає в ньому жити. (За О.Ліщинською)

 

Г.Рейнін пропонує використати формулу для зниження патогенності світобачення:

ОПИС СВІТУ + УСВІДОМЛЕННЯ ІЛЮЗОРНОСТІ формує об’єктивне СПРИЙНЯТТЯ

Саме усвідомлення ілюзорності сприйняття робить картину світу людини відкритою, класичною,

 несуперечливою.

 

Якщо ж ми організовуємо світогляд на аксіомі:

«МЕНІ ВІДОМІ ОСНОВНІ ІСТИНИ ПРО ЦЕЙ СВІТ»,

то поява нової інформації зруйнує нашу систему, а разом з нею і психіку.

 Але якщо ж зробимо систему світобачення відкритою, готовою до змін,

то ми залишаємо за собою право на помилку,

 тоді нова інформація про світ доповнює світоглядну суперечливість і є запорукою здорової психіки людини.

 

Для успішного професійного функціонування психологу необхідно з’ясувати свої світоглядні проблеми,

з′ясувати для себе питання сенсу життя та місця в ньому своєї професійної діяльності.

 

Зокрема й для цього – закриті засідання «СпАнна»

 

 

Психологи СпАнна

dopomoga_226_290.jpg

Сп Анна в ЗМІ