Унікальність СпАнна. 10 особливостей.

Зміст статті

З моменту виникнення для СпАнна характерна двомовність. Ми розмовляємо на мові клієнта.

 

Унікальна особливість «СпАнна».

Саме клієнт визначає мову спілкування.

Уникальная особенность «СпАнна».

Именно клиент определяет язык общения.

 

На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Слово було Богом

Все через Нього начало бути, і без Нього ніщо не начало бути, що начало бути.

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

 

Зазвичай, потрапляючи до психолога, клієнт змушений

розмовляти на тій мові, яка є рідною для психолога.

(А психолог, частіше всього, вільно володіє або тільки українською,

або тільки російською)

Обычно, попадая к психологу, клиент вынужден

разговаривать на том языке, который является родным для психолога.

(А психолог, чаще всего, свободно владеет или только украинским,

или только русским)

 

Але в психотерапії дуже важливо, щоб не клієнт пристосовувався до мови психолога,

а психолог спілкувався з клієнтом на його рідній мові.

В СпАнна саме клієнт визначає мову спілкування.

Но в психотерапи очень важно, чтобы не клиент приспосабливался к языку психолога,

а психолог общался с клиентом на его родном языке.

В СпАнна именно клиент определяет язык общения.

 

Мовою ми вимовляємо слова любові та мовою ми проклинаємо.

Словом, лікуємо та словом калічимо.

Детальніше

 

В російській мові слово "врач" походить від слова "врать",

що, у свою чергу, раніше означало "говорити".

Лікар це, перш за все, той, хто говорить,

причому говорить на рідній мові пацієнта.

 

Языком мы произносим слова любви и языком мы проклинаем.

Словом, лечим и словом калечим.

Детальнее

 

В русском языке слово "врач" происходит от слова "врать",

что, в свою очередь, ранее означало "говорить".

Врач это, прежде всего, тот, кто говорит,

причем говорит на родном языке пациента.

 

 

Головний інструмент психолога Слово.

В «СпАнна» мову спілкування визначає клієнт.

Главный инструмент психолога Слово.

В «СпАнна» язык общения определяет клиент.

Психологи СпАнна

dopomoga_226_290.jpg

Сп Анна в ЗМІ