• СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
 • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
 • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава

СПАННА Виникнення та сьогодення. Просвіта та самоосвіта

 

Навчаємось

 

Закрите засідання СПАННА

 

Одна з форм підвищення професіоналізму психологів СПАННА – закриті засідання.

 

В закритих засіданнях навчаються тільки фахівці з відповідними дипломами. 

 

Метою закритих засідань є підвищення фахового рівня практики консультування.
 

 

Тематика закритих засідань «СПАННА» за останні роки

 

 1. Алгоритми консультування
 2. Використання методів гештальт-терапії в психологічному консультуванні
 3. Використання піартехнологій
 4. Гуманістичний напрямок в консультуванні
 5. Екзистенційний напрямок в консультуванні
 6. Знайомтесь «Пані маніпуляція»
 7. Як виявити маніпулятивний вплив? Як протидіяти маніпулятору?
 8. Маніпуляція — зло чи благо...
 9. Орієнтація на інсайт та на дію в психологічному консультуванні (за Дж. Коттлером)
 10. Побудова психодіагностичної гіпотези
 11. Професійне наше зростання
 12. Психологічне консультування. Підходи, методи
 13. Психологічний захист
 14. Психологія реклами
 15. Релігія та її місце в житті людини
 16. Рефлексія
 17. Керування емоціями
 18. Робота психолога з важкими дітьми та їх сім'ями
 19. Клініко-психологічні та патопсихологічні особливості підлітків
 20. Робота психолога із запитом
 21. Сновидіння. Фрейд

 

Закрите засідання СПАННА 3

 

Для чого потрібні закриті засідання СПАННА

Т. Горошко, член Ради СПАННА.

 

Це одна з форм самовдосконалення психологів. Тут психологи навчаються та підвищують свій професійний рівень.

Людина бачить світ своїми очима, вірить у те, в що вірять її близькі.

Таким чином, між тим, що існує об'єктивно, та між нашими уявленнями про це – ціла прірва.

 

Людина живе у світі ілюзій, які є сферою професійної діяльності психолога.

Ілюзії претендують на істинність, винятковість. Світ ілюзій з претензіями на істинність є патогенним для

людини, яка починає в ньому жити. (За О. Ліщинською)

 

Г. Рейнін пропонує використати формулу для зниження патогенності світобачення:

ОПИС СВІТУ + УСВІДОМЛЕННЯ ІЛЮЗОРНОСТІ формує об’єктивне СПРИЙНЯТТЯ.

Саме усвідомлення ілюзорності сприйняття робить картину світу людини відкритою, класичною, несуперечливою.

 

Якщо ж ми організовуємо світогляд на аксіомі: «МЕНІ ВІДОМІ ОСНОВНІ ІСТИНИ ПРО ЦЕЙ СВІТ»,

то поява нової інформації зруйнує нашу систему, а разом з нею і психіку.

Але якщо ж зробимо систему світобачення відкритою, готовою до змін, то ми залишаємо за собою право на помилку,

тоді нова інформація про світ доповнює світоглядну суперечливість і є запорукою здорової психіки людини.

 

Для успішного професійного функціонування психологу необхідно з'ясувати свої світоглядні проблеми, з′ясувати для себе питання сенсу життя

та місця в ньому своєї професійної діяльності.

 

Зокрема й для цього – закриті засідання СПАННА

Психологи СПАННА

НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

dopomoga

СПАННА в ЗМІ