• СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
  • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
  • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава

Логопед, репетитор, педагог Полтави СПАННА

Соціологічні послуги 

Соціологія (від лат. Societas — суспільство і грец. Logos - вчення) 

в буквальному сенсі слова означає «наука про суспільство».

Існує безліч визначень соціології.

 

Одне з них П. А. Сорокіна: соціологія вивчає життя, діяльність і результати діяльності людей.

 

Пошук необхідної інформації

Кожний з нас, безумовно, занурившись в Інтернет, може знайти все.

Але, за це «все» ніхто ніякою відповідальності не несе…

І наскільки це «все»: а) відповідає дійсності; б) відповідає нашому запиту — велике питання.

Крім того, при пошуку в Інтернеті необхідно оминати величезну кількість реклами та вірусних загроз…

 

У нас — спеціалісти з вищою фаховою психологічною, педагогічною, соціологічною освітою, які

сприймають імідж і довіру до своєї спілки понад усе.

Тому саме в цих напрямках професіоналізм та досвід роботи наших фахівців є гарантією отримання замовником

максимально об’єктивної та необхідної інформації.

Тематика: психологія, педагогіка, соціологія.

 

Соціологічні дослідження

Ринкові відносини проникли в усі сфери життя суспільства. Продукти інтелектуальної праці, як, наприклад, дані соціологічних досліджень, стали

користуватися певним попитом у цілого кола замовників.

В даний час соціологічні послуги стають все більш потрібними, коло споживачів соціологічних даних розширюється.

Необхідність маркетингового опрацювання проєктів у різних секторах економіки також стає все більш актуальною.

Соціологи СПАННА проводять різноманітні соціологічні дослідження.

У тому числі й на замовлення Полтавського міськвиконкому.

 

Цей шалений інформаційний світ ...

Газета «Полтавський Вісник» Костянтин Вікторов

Об’єктивність, правдивість інформації – досить серйозна проблема для кожного, хто приймає конкретні, необхідні, важливі рішення.

Значущість вірогідності зростає, якщо це стосується інтересів великих спільнот, стратегічних питань, від яких залежить добробут

багатьох.

Соціологічні дослідження, що проводяться на серйозному фаховому рівні, дозволяють отримувати максимально наближену до реальної

інформацію щодо думок, вражень, ставлень, очікувань тощо.

І тут надзвичайно важливим є фактор професіоналізму на всіх етапах дослідження – від формулювання проблеми й гіпотези до

обчислювання даних та їхньої інтерпретації.

Сьогодні опитування населення з різних соціально-значущих питань досить популярні

Але на жаль, далеко не завжди вони проводяться ґрунтовно й науково.

У повсякденному житті ми також описуємо певні факти, оцінюємо їхню достовірність, виводимо гіпотетичні закономірності чи заперечуємо

висновки інших людей.

Соціологія ж дозволяє збирати, обробляти й використовувати інформацію якісно, науково.

Вивченням суспільної думки в Полтаві, зокрема, займається громадська організація «СПАННА»

Це спілка професіоналів, які мають відповідну вищу фахову освіту.

Статутними завданнями «СПАННА» є: давати благо людям, удосконалювати професійний рівень своїх членів.

Спілка працює в трьох напрямках – «Практична психологія», «Соціологія», «Практична педагогіка».

Саме соціологи «СПАННА» нещодавно на замовлення Полтавського міськвиконкому

проводили соціологічне дослідження думки полтавців з приводу встановлення в Полтаві

пам’ятника Симону Петлюрі, перейменування вул. Зигіна.

Цікаво, що наші полтавські фахівці «СПАННА» вийшли практично на той же результат,

що й представники інституту соціології з Києва, і навіть з більшою ймовірністю й меншою похибкою.

Ми всі різні, і погляди, враження наші – теж.

Кожен має право на свою думку й на її вільне висловлювання.

А той, хто приймає рішення, що стосується багатьох, має право її знати й бути впевненим, що інформація вірогідна.

Психологи СПАННА

НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

dopomoga

СПАННА в ЗМІ