• СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
  • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава
  • СпАнна - Психологи Сексологи Психотерапевти Полтава

Учням поради спілки психологів СПАННА

 

 Загальні поради

 

«Вчіться і читайте. Читайте книги серйозні. Життя зробить все інше.» Достоєвський 

«Без пристрасті до книжки людині недоступні культура сучасного світу, емоційне, інтелектуальне вдосконалення.» Сухомлинський  

 

Тексти, аудіо, відео учням

 

Тексти творів рекомендованих для читання учням України

Тисни тут

 

Аудіокниги творів рекомендованих для читання учням України

Тисни тут

 

Фільми по цим творам

Тисни тут

  

Електронні підручники Міністерство освіти і науки України

Тисни тут

 

Тренажер з правопису української мови

Тисни тут

 

 

 

Психологи СПАННА учням

 

1. Пам'ятати, що згідно досліджень психологів, більше половини всіх великих людей мали в дитинстві невдачі в навчанні.

Переконайся в цьому наприкінці цього матеріалу в статті «Пересічні геніальні учні».

 

2. Можна засмучуватися, можна бути покараним, можна впасти у відчай у зв'язку зі своїми посередніми успіхами в навчанні.

А можна та потрібно свої невдачі подякувати й перетворити їх в сходинки своєї досконалості.

 

 

Відеоуроки по всім предметам, по всім класам

Тисни Тут

Зауваження:

  1. Прекрасні, чудові, логічні, красиві. Правда, на російській мові;
  2. Абсолютно безкоштовно: Англійська мова, Інформатика, ОБЖД, Біологія, Географія, Природознавство, Навколишній світ;
  3. Розділи «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Физика», «Химия» мають багато безкоштовних відеоуроків.

Наприклад. Математика

1 клас
Глава: Початок роботи з математикою. Урок: Порівняння предметів. Розташування предметів за розміром
Глава: Знайомство з основними поняттями в математиці. Урок: Вимірювання довжини відрізка

2 клас
Глава: Числа від 1 до 100. Нумерація. Урок: Письмова нумерація чисел від 11 до 100
Глава: Числа від 1 до 100. Додавання і віднімання. Урок: Властивості додавання
Глава: Додавання і віднімання (усні прийоми). Урок: Прийоми обчислень для випадків виду 60 - 24
Глава: Додавання і віднімання (письмові прийоми). Урок: Письмові прийоми обчислень виду 52 - 24
Глава: Табличне множення і ділення. Урок: Прості завдання на множення
Глава: Складові завдання. Урок: Прості завдання на визначення ціни, кількості, вартості

3 клас
Глава: Повторення раніше вивченого. Урок: Письмові прийоми додавання і віднімання. Завдання на дві дії
Глава: Множення і ділення. Урок: Порядок виконання дій у виразах без дужок і з дужками
Глава: Позатабличне множення і ділення. Урок: Ділення з залишком
Глава: Числа від 1 до 1000. Нумерація. Урок: Заміна числа сумою розрядних доданків
Глава: Прийоми письмових обчислень. Урок: Алгоритм письмового додавання і віднімання
Глава: Прийоми усних обчислень. Урок: Прийоми усних обчислень. Додавання і віднімання

4 клас
Глава: Множення і ділення тризначних чисел. Урок: Прийоми письмового множення тризначних чисел на однозначні
Глава: Числа від 1 до 1000. Урок: Читання багатозначних чисел
Глава: Операції з багатозначними числами. Урок: Письмові прийоми додавання і віднімання багатозначних чисел. Перенесення відомого алгоритму на більш складний рівень
Глава: Множення на числа, що закінчуються нулями. Урок: Письмове множення на числа, що закінчуються нулями
Глава: Поділ на числа, що закінчуються нулями. Урок: Письмове ділення на числа, що закінчуються нулями
Глава: Множення на двозначне і тризначне число. Урок: Письмове множення на тризначне число
Глава: Розподіл на двозначне і тризначне число. Урок: Письмове ділення на тризначне число (в приватному нулі). Перевірка ділення

5 клас
Глава: Натуральні числа. Урок: Поняття числа
Глава: Натуральні числа. Урок: Точка і лінія
Глава: Додавання і віднімання натуральних чисел. Урок: Додавання натуральних чисел
Глава: Множення і ділення натуральних чисел. Урок: Математична запис
Глава: Площі та обсяги. Урок: Формула площі прямокутника
Глава: Дробові числа. Урок: Додавання і віднімання мішаних чисел
Глава: Десяткові дроби. Додавання і віднімання десяткових дробів. Урок: Округлення чисел
Глава: Множення і ділення десяткових дробів. Урок: Множення і ділення десяткових дробів
Глава: Інструменти для обчислень і вимірювань. Урок: Кругові діаграми

6 клас
Глава: Подільність чисел. Урок: Подільники і кратні
Глава: Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Урок: Основна властивість дробу
Глава: Множення і ділення звичайних дробів. Урок: Взаємно обернені числа
Глава: Відношення і пропорції. Урок: Пропорції
Глава: Позитивні і негативні числа. Урок: Негативні числа. Протилежні числа
Глава: Рішення рівнянь. Урок: Коефіцієнт
Глава Координати на площині. Урок: Координатна площина

Алгебра
7 клас
Глава: Математичний мова. Урок: Математичний модуль
Глава: Система двох рівнянь з двома змінними. Урок: Основні поняття. Графічний метод
Глава: Ступінь з натуральним показником і його властивості. Урок: Множення і ділення степенів з однаковими показниками
Глава: Одночлени. Арифметичні операції над одночленами. Урок: Додавання і віднімання одночленним
Глава: Багаточлени. Арифметичні операції над многочленами. Урок: Формули скороченого множення. Різниця квадратів
Глава: Розкладання многочленів на множники. Урок: Що таке розкладання многочленів на множники і навіщо воно потрібне

8 клас
Глава: Алгебраїчні дроби. Арифметичні операції над алгебраїчними дробами. Урок: Основні відомості про раціональні вирази та їх перетвореннях
Глава: Функція кореня. Властивості квадратного кореня. Урок: Властивості квадратних коренів
Глава: Квадратична функція. Функція y = k / x. Урок: Функція y = k / х, її властивості і графік
Глава: Квадратні рівняння. Урок: Теорема Вієта
Глава: Нерівності. Урок: Рішення лінійних нерівностей

9 клас
Глава: Системи рівнянь. Урок: Системи рівнянь в текстових задачах з алгебри або геометричним змістом
Глава: Числові функції. Урок: Основні правила перетворення графіків функцій
Глава: Прогресії. Урок: Метод математичної індукції
Глава: Елементи теорії тригонометричних функцій. Урок: Функція y = sinx, її властивості і графік

10 клас
Глава: Тригонометричні функції. Урок: Формули приведення
Глава: Перетворення тригонометричних виразів. Урок: Формули подвійного аргументу
Глава: Похідна. Урок: Приклади обчислення основних похідних. Типові завдання

11 клас
Глава: Інтеграл. Урок: Формула Ньютона-Лейбніца. Приклади
Глава: Елементи математичної статистики, комбінаторики, теорії ймовірностей. Урок: Найпростіші імовірнісні задачі
Глава: Елементи математичної статистики, комбінаторики, теорії ймовірностей. Урок: Геометрична ймовірність

Геометрія
7 клас
Глава: Початкові геометричні відомості. Урок: Промынь і кут
Глава: Трикутники. Урок: Перша ознака рівності трикутників
Глава: Паралельні прямі. Урок: Ознаки паралельності прямих
Глава: Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Урок: Основні властивості прямокутних трикутників

8 клас
Глава: Чотирикутники. Урок: Багатокутники
Глава: Площа. Урок: Площа трикутника
Глава: Подібні трикутники. Урок: Друга ознака подібності трикутників
Глава: Коло. Урок: Вписана окружність
Глава: Вектори. Урок: Додавання і віднімання векторів

9 клас
Глава: Метод координат. Урок: Координати вектора
Глава: Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Розділ 2. Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Урок: Вимірювальні роботи
Глава: Співвідношення між сторонами і кутами трикутника. Розділ 3. Скалярний добуток векторів. Урок: Скалярний добуток в координатах. Властивість скалярного добутку
Глава: Довжина кола і площа круга. Урок: Коло, вписане в правильний багатокутник

10 клас
Глава: Аксіоми стереометрії та їх наслідки. Урок: Предмет стереометрії. аксіоми стереометрії
Глава: Паралельність прямих і площин. Урок: Кути з співнаправленими сторонами. Кут між прямими
Глава: Перпендикулярність прямих і площин. Урок: Кут між прямою і площиною
Глава: Вектори в просторі. Урок: Компланарні вектори

11 клас
Глава: Метод координат в просторі. Урок: Прямокутна система координат у просторі. Координати вектора
Глава: Тіла обертання. Урок: Поняття конуса
Глава: Об’єм тіл. Урок: Об’єм піраміди і конуса

 

Радимо переглянути фільми

Тисни ТуТ

6+
Аленький цветочек. Белый Бим черное ухо. Василиса прекрасная. Внимание, черепаха! Варвара-краса, длинная коса. Варвара-краса, длинная коса.
Волшебная лампа Алладина. Золушка. Илья Муромец. Каменный цветок. Кащей Бессмертный. Конек-Горбунок. Малыш и Карлсон. Мария Мирабелла. Марья-искусница. Морозко. Первоклассница. Принцесса на горошине. Сестрица Аленушка и братец Иванушка. Старик Хоттабыч. Чук и Гек

8+
Белый Клык. Детство Бемби. Король-олень. Королевство кривых зеркал. Мэри Поппинс, до свидания! Новогоднее приключение Маши и Вити.
Сказ про то, как царь Петр арапа женил. Сказка о мертвой царевне и семи богатырях. Царевна-лягушка.

10+
Айболит-66. Бронзовая птица. Васек Трубачев и его товарищи. Звонят, откройте дверь. Земля Санникова. Граф Монте Кристо. Гиперболоид инженера Гарина. Гусарская баллада. Кортик. Легенды ночных стражей. Мио, мой Мио. Ночь перед Рождеством. Огонь, вода и… медные трубы. Приключения желтого чемоданчика. Приключения Мюнхаузена. Реальная сказка. Свинарка и пастух. Сериал Завтра наступит сегодня. Сериал Чародей. Сказка о потерянном времени. Снегурочка. Тропой бескорыстной любви. Чернильное сердце. Усатый нянь. Учитель пения.

12+
Адмирал Нахимов. Афоня. Берегись автомобиля. Большая семья. В зоне особого внимания. Встреча на Эльбе. Два бойца. Девочка ищет отца.
Дети капитана Гранта. Дикая собака динго. Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен. Дорогой мой человек. Женя, Женечка и Катюша. Здравствуйте, я ваша тетя! Живет такой парень. Капитанская дочка. Король Лир. Корабли штурмуют бастионы. Мертвый сезон. Сто дней после детства. Суворов. Тайна двух океанов. Там, на неведомых дорожках… Тимур и его команда. Оливер Твист. Отроки во Вселенной. Отчий дом. Метель. Минин и Пожарский. Мир входящему. Мичман Панин. Пограничный пес Алый. У озера. Укротительница тигров. Царевич Проша. Чайковский. Чингачгук Большой Змей. Чистое небо. Щит и меч. Юность Петра. Ярослав Мудрый.

14+
Анна на шее. Батальоны просят огня. Белорусский вокзал. Добровольцы. Доживем до понедельника. Всадник без головы. Высота. Гардемарины, перед!
Герой нашего времени. Живые и мертвые. Жизнь Галилея (Брехт). Звезда. Два капитана. До свидания, мальчики! Борис Годунов. В 6 часов вечера после войны. Когда деревья были большими. Лермонтов. Летят журавли. Мертвые души. Молодая гвардия. На войне, как на войне. На всю оставшуюся жизнь… На семи ветрах. Начало. Обливион. Обыкновенное чудо. Отец солдата. Ошибка резидента. Посвященный. Приходите завтра. Пятнадцатилетний капитан.
Ревизор. Собака на сене. Тихий Дон. Улыбка по рассказу Рэя Брэдбери. Чайка (Чехов). Человек №217. Чужая родня. Чужие письма. Чучело. Шведская спичка. Экипаж. Я вас любил…

16+
Анна Каренина (Толстой). Война и мир (Толстой). Живой труп. Идиот. Кукольный дом. Легенда о Вильгельме Телле. Маленькие трагедии. Неоконченная пьеса для механического пианино. Обыкновенный фашизм. Парфюмер. Печки-лавочки. Подросток. Покровские ворота. Преступление и наказание. Собор Парижской богоматери. Старший сын.

 

 

 

Психологи СПАННА

НАЙВИЩОЇ ЯКОСТІ

dopomoga

СПАННА в ЗМІ