Як записатись на прийом? Тисни тут!

 

Зазвичай,  потрапляючи до психолога, клієнт змушений працювати у рамках того 

психологічного підходу,   прихильником якого є той психолог,  до якого він прийшов (а психолог може

бути прихильником або директивного  підходу, або коучингу,  або психодрами, або біхевіорізму,

або гуманістичної психології,  або тілесно-орієнтованої  терапії, або гештальт - терапії, або

психоаналізу, фрейдизму, або транзактного аналізу, або ... або...або...)

 

Наприклад.  Клієнт прийшов з проблемою: 

 

« Боюсь не тільки тримати але й бачити парасольку…» 

 

 • Прихильник директивного підходу використовуючи різні техніки (еріксоновский гіпноз, ефект плацебо і т.п.)   просто  оголосить, навіє клієнту, що з цього моменту йому подобаються         парасольки.    
 • Прихильник психодрами запропонує за допомогою акторських прийомів програти ситуацію-спектакль  «Парасолька», «Уроки парасольки».  Або придумати оповідання, казку на тему       «Пригоди парасольки».    
 • Прихильник біхевіорізму у подібному випадку запуститьстандартну процедуру   спокійного розслаблення.  А на стимул (парасолька) буде виробляти нові реакції.    
 • Прихильник когнітивного біхевіоризму ще при цьому буде аналізувати та коректувати  когнітивні, ментальні   карти клієнта.  
 • Прихильник гуманістичної психології допомагатиме клієнтові знайти, проявити й  активізувати в собі сили для вирішення цієї життєвої ситуації.   
 • Прихильник тілесно-орієнтованої терапії навчатиме вживанню особливих  фізичних вправ у поєднанні з  психологічним аналізом тілесних відчуттів і емоційних  реакцій  людини. Мета - зняти «м'язові затиски», травмуючи переживання минулого.  
 • Прихильник гештальт - терапії допоможе знайти цілісне уявлення про себе,  усвідомити та ментально завершити   пов’язане з парасольками незавершене уминулому.  Мета - почати жити «тут і тепер».  
 • Прихильник психоаналізу почне шукати повязані з парасолькою (обо з схожими на   парасольку предметами,  частин тіла..) дитячі травми. 
 • Прихильник фрейдизму намагатиметься з'ясувати,які асоціації у пацієнта викликає  витягнута форма парасольки... 
 • Прихильник транзактного аналізу - почне виявляти стани (дитячий, дорослий, батьківський) та коректувати           сімейні сценарії поведінки.

 

  

 

 І цей перелік можна було б продовжити…  Тому ми й підкреслюємо

унікальну особливість діяльності «СпАнна»: 

не клієнт пристосовується до психолога та його підходу, а клієнту 

професійно  підбирається саме  той  психолог, з великої кількості фахівців «СпАнна»,

- хто найточніше  відповідає особливостям,  психотипу,  очікуванням,

переконанням, світогляду клієнта.

 

Мета та тривалість консультування прихильників різних напряків у психології.

  

Фотографії  консультантів Сп Анна,  прихильників різних напряків у психології.

 

                           

Унікальна відмінність роботи  Сп Анна -

 

 психолог підбирається для клієнта.

 

А не клієнт підлаштовується  до психолога. 

       

 

 

 

 

Цель и продолжительность консультирования

сторонников различных направлений в психологии. 

 

 • Аналитическая психология. Целостный подход к психотерапии и самопознанию на основе исследования бессознательных комплексов и архетипов. Развитие личности в процессе ее индивидуализации идет от сознания к личному бессознательному, а от него - до коллективного бессознательного, центром которого является Самость. Анализ освобождает жизненную энергию человека из под власти комплексов, направляет ее на преодоление психологических проблем и развитие личности. Встречи проходят 1-3 раза в неделю в течение 1 - 3 лет.
 • Ассоциативная психология. Психические явления объясняются преимущественно посредством понятия ассоциации. Еще Аристотель высказал мнение, что психические явления сочетаются, по сути, сходством и контрастностью. Развитие А.П. – в трудах Локка, Беркли, Юма и Гартли. Душа воспринимается как сознание.Основа душевной жизни – простые элементы, ощущения. Вторичными есть чувства, мысли и представления. На основе принципа ассоциации простые складываются в сложные образования. Закрепление полученных ассоциаций обусловлено частотой их повторений. Эта идея ассоциативной психологии стала непосредственно соотноситься с педагогической практикой, а позже — и с проблемами психологии личности и психологией педагогической. Она составила основу так называемых теорий среды, утверждающих ведущую роль окружения и внешних воздействий при формировании психики.
  Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Бихевиоризм. Предмет психологии - поведение. Понятия, образы, мышление, чувства и т.д. заменяются понятиями мышечных и секреторных реакций. Уотсон предложил схему "стимул - реакция" (S - R), которая означает, что каждой ситуации стимула S соответствует определенное поведение или реакция R. Задача терапии – на угнетающие стимулы выроботать новые реакции. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Гештальтпсихология. Исходит из преимущества целого над частями. Основным элементом психики считается не ощущение, а целостный образ - гештальт. Исследование человека как целостной системы, его телесных, эмоциональных, социальных и духовных проявлений. Гештальт- терапия помогает обрести целостное представление о себе (гештальт) и начать жить не в мире прошлого и фантазий, а «здесь и теперь». Продолжительность терапии - не менее 10 месяцев еженедельных встреч.
 • Глубинная психология. Решающее значение придается бессознательным компонентам, расположенным в "глубинах" психики человека, спрятанные за поверхностью сознания. Курс может превышать 40-50 консультаций.
 • Гуманистическая психология. В центре внимания гуманистической психологии - проблемы личности, ее развитие. В противовес глубинной психологии представители гуманистической психологии подчеркивают роль сознания и самосознания в причинной обусловленности человека. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Индивидуальная психология. Основатель- Альфред Адлер. Фундаментальный мотив деятельности человека – стремление к совершенству, превосходству, самоутверждению как компенсация комплекса неполноценности. На основе изучении неполноценности индивида, его чувств, стремлений к власти, превосходству над другими - поиск новых решений душевных и физических проблем. Утверждается, что люди не просто приспосабливаются к своему окружению, событиям или стимулам. Человек может создавать и частично или полностью изменять эти стимулы — объективно или субъективно. Психотерапия проходит 1-3 раза в неделю в течение 2-5 лет.
 • Клиент-центрированная терапия. В ее основе - убеждение в том, что человек, обращаясь за помощью, способен сам определить причины и найти способ решения своих проблем - нужна лишь поддержка психотерапевта. Название метода подчеркивает: именно клиент осуществляет направляющие изменения. Позитивные изменения могут возникнуть уже на первых сеансах, более глубокие возможны после 10-15 встреч.
 • Когнитивная психология. Трактовка человека как деятельной, активно воспринимающей информацию личности, которая руководствуется определенными планами, правилами, стратегиями. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Логотерапия. Психотерапия связанная с поисками смысла жизни - фундаментальным мотивом человеческого существования (в отличии от принципа удовольствия по Фрейду и желания превосходства по Адлеру). Её называют «вершинной» психологией, так как она связана с духовными проявлениями личности (доброта, любовь, забота, юмор, совесть). В процессе логотерапии человек обретает новый смысловой фундамент и новые ориентиры. Продолжительность терапии: 14-30 консультаций
 • Необихевиоризм. Когнитивный бихевиоризм. Модификация биохевиоризма. Представители необихевиоризма ввели "промежуточную переменную" - связующее звено между "стимулом" и "реакцией" (S - О - R), они считают, что понятие "промежуточная переменная" (О) которая определяет познавательные и мотивационные компоненты поведения.Задача терапии в коректировке когнитивных, ментальных карт клиента. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Психоанализ. Система методов, с помощью которых можно погружаться в бессознательное, изучать его, что бы помочь человеку понять причину внутренних конфликтов, возникших в результате детских травм и переживаний, тем самым избавляя его от проблем невротического характера. Психоанализ проходит 3-5 раз в неделю в течение 3-6 лет.
 • Психодрама. Исследование жизненных ситуаций и конфликтов с помощью актерских приемов. Цель психодрамы - научить человека решать личные проблемы, проигрывая свои фантазии, конфликты и страхи. Продолжительность – от одной сессии до 2-3 лет еженедельных встреч. Оптимальная продолжительность одной встречи - 2,5 часа.
 • Психосоматика. Основана на признании исключительной привилегии роли психических факторов в появлении и развитии болезней и выздоровления пациента. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Телесно-ориентированная терапия. Основана на применении особых физических упражнений в сочетании с психологическим анализом телесных ощущений и эмоциональных реакций человека. Считает, что все травмирующие переживания прошлого остаются в нашем теле в виде «мышечных зажимов». Задача – снять зажимы. Занятия проходят индивидуально и в группе. .Длительность от двух месяцев до года. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Топологический подход. Описание поведения человека во внешнем мире можно сделать с помощью математических понятий топологии, одного из разделов математики, которая изучает те свойства фигур, которые не изменяются при любых деформациях. Продолжительность терапии: 7-25 консультаций.
 • Транзактный анализ. Теория о трех состояниях нашего «я» - детском, взрослом и родительском, а также влиянии бессознательно выбираемого человеком состояния на взаимодействие с другими людьми. Цель терапии в том, чтобы клиент осознал принципы своего поведения и взял его под свой взрослый контроль. Этот вид терапии эффективен и в групповой работе; ее длительность от 5 встреч до нескольких лет.
 • Фрейдизм. Фундаментальным мотивом деятельности человека считает стремление к удовольствию. Объясняет явления культуры, социальной жизни и поведения людей бессознательными, главным образом сексуальными инстинктами и влечениями. Цель терапии - погрузиться в бессознательное, что бы помочь человеку понять причину внутренних конфликтов, возникших в результате сексуальных травм и переживаний. Психотерапия проходит 2-5 раз в неделю в течение 3-6 лет.
 • Экзистенциальный анализ. Направлен на рассмотрение человеческого бытия, на осмысление человеческой реальности через будущее, а не прошлое. Ее исходное понятие - «Экзистенция» (лат. существование) - способ бытия человеческой личности как открытой возможности, как конкретной неповторимой личности и ее необъективируемость. Продолжительность терапии - от 3-6 консультаций до нескольких лет.
 • Эриксоновский гипноз. Использует способность человека к непроизвольному гипнотическому трансу - состоянию психики, в котором она наиболее открыта и готова к позитивным изменениям. Это «мягкий», не директивный гипноз, при котором человек остается в бодрствующем состоянии. Эффект может наступить после первых сеансов, чаще - требуется несколько месяцев работы.

   

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ