Про психологію-професійно

«Вечірня Полтава», № 47, 22.11.2007

ДЕКІЛЬКА РОКІВ існує в Полтаві громадська oрганізація, що об'єднує професіоналів-психологів, педагогів та соціологів, — міське психолого-педагогічне товариство «СпАнна». Ос¬таннім часом про неї все більше говорять. І не дивно, бо тут працюють фахівці, які знають і люб¬лять свою справу. Працюють анонімно й конфі¬денційно, з повагою до потреб клієнта, з макси¬мальним індивідуальним підходом і увагою до проблем кожного.

Наш час — час загальної психологізації сус¬пільства, ознаками якої є постійно зростаючий ін¬терес до психології як прикладної науки, зростаючий попит на літературу з психології, наяв¬ність постійних рубрик у періодичній пресі з ко¬ментарем психолога, психологічні журнали, газети, інші видання. Діяльність «СпАнна» як громадської організації має дві основні мети: психологізація, педагогізація населення та підвищення фахового рівня її членів. Відкриті засідання психолого-педа-гогічного товариства «СпАнна», що проходять що-місяця, збирають широку аудиторію — людей різних за віком, фахом, рівнем психологічної обіз¬наності. Тут обговорюються актуальні психологічні питання й проблеми. Цікава форма проведення, можливість узяти активну участь у діалозі, спілку¬ванні з професіоналами й просто цікавими людьми — неповний перелік того, що несе з собою «СпАнна». Для прикладу, декілька тем останніх зустрічей: «Стрес: за чи проти?», «Чи виносити сміття з хати?», «Страхи. Комплекси. Фобії», «По той бік самотності», «Про що мовчить моє Я?», «Чому хворіють наші близькі?»

У закритих засіданнях беруть участь лише фахівці, які мають відповідні дипломи. Тут обговорюються вузькопрофесійні проблеми, відбувається обмін до¬свідом. Тому й не дивно, що візитною карткою пси-холого-педагогічного товариства є «СпАнна» — досвід професіоналів».

Існує така наука — практична психологія, і фа-хівці-психологи у чомусь — звичайні люди, а в чо¬мусь — чарівники, бо знають певні секрети людських стосунків, ефективної взаємодії, кон¬структивного впливу на інших та на обставини. Сьо¬годні психологією цікавляться все більше людей. Громадська організація «СпАнна» має велику кіль¬кість однодумців і чекає на всіх, хто бажає приєдна¬тися. В поінформованих, передових, просунутих колах візити до психолога — це популярно, модно, престижно й, між іншим, недешево. Ви отримуєте кваліфіковану підтримку, гарантію уважного став¬лення. Ви отримуєте можливість «не наступати на граблі» все життя, а почуватися впевненим, само¬достатнім, незалежним господарем своєї долі. Го¬ворять, що людей без проблем не існує. Це — як забруднене повітря. Хотілося б, звичайно, щоб воно було чисте, але, на жаль... Люди по-різному ставляться до власних проблем: звикли їх не помічати або розраховувати, що вони зникнуть самі по собі, очікують допомоги від друзів, намагаються впора¬тися самотужки... Але краще, ніж фахівець, справи не зробить ніхто. Якщо щось не працює, псується,  ламається, ми звертаємось за певною адресою: з чоботами — до чоботаря, з хворобами — до лікаря, із зачіскою — до перукаря. Чому ж наш внутрішній світ залишається напризволяще? Чому скарб своєї душі ми часто довіряємо випадковим людям, які не можуть нести відповідальність за нас і, можливо, на¬віть страждають від того, що не можуть справдити наших сподівань?

Тож нехай наша душа, наш унікальний внутріш¬ній світ мають свого майстра-професіонала, справ¬жнього фахівця, що допоможе душі співати, а нам відчувати внутрішній спокій та гармонію. Скарбниця психологічних секретів невичерпна. Територія пси¬хології не нанесена на жодну карту, але вона всюди, де є людина.

Психологи стверджують, що 80% того, що ми робимо в житті, є звичкою. Тож звикаймо до кращого.

 Повернутись на головну сторінку

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ