Фахівці, які не соромляться вчитися

 Юлія ДУМКА 

  Щорічно кілька сотень випускників Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка отримують дипломи спеціалістів, але більшість із них не поспішає влаштовуватися на роботу в заклади освіти через низьку заробітну плату, а ті, що таки вирішують йти працювати за фахом, за перші кілька років заробляють собі неврози  через відсутність якісних практичних знань і навичок роботи в школі, а також через психологічну «неозброєність».  Пам'ятаючи відому стару приказку: 'Допоможи собі сам", полтавські педагоги, психологи та соціологи ство­рили психолого-педагогічна товариство "СпАнна*. Про йо­го діяльність - розмова із зас­луженим працівником освіти України,  Володими­ром КЛОВАЦЬКИМ, який очо­лює товариство.

-          Володимире Вікторовичу, як виникло товариство «СпАнна»?

На базі нашої школи вже більш ніж п'ять років діє психолого-педагогічний університет,

йо­го постійними відвідувачами, а потім і активними учасниками стали психологи та провідні педагоги нашого: міста. Ми збиралися й  обговорювали нагальні фахові проблеми, ділилися досвідом. Згодом виникла ідея створення громадської організації – психолого-педагогічного товариства. Назву йому підібрали відповідну – „СпАнна”. Перші дві  літери означають «спілка професіоналів», що певним чином розкриває нашу мету діяльності – об’єднання з метою взаємозбагачення знаннями, досвідом. Анна – ім’я бабусі Сина Божого Ісуса Христа, яке в перекладі з грецької означає „та, що дає блага”. Ми  якраз і прагнемо не накопичувати, а, навпаки, віддавати знання тим, хто бажає їх отримати, в тому числі і фахівцям, які прагнуть самовдосконалюватися.

    Окрім підвищення професій­ного рівня членів товариства та сприяння розвитку сфери надан­ня психологічної та педагогічної допомоги, намагаємося відстою­вати свої інтереси в правовому полі, а також популяризувати психолого-пєдагогічні знання се­ред широкого громадського за­галу. Для цього започаткували дві форми роботи -  закриту і від­криту. На закритих засіданнях, куди запрошуються тільки члени товариства, обговорюються ву­зькі фахові питання. На відкритих зустрічах можуть бути присутні всі бажаючі, які при потребі отри­мують безкоштовну консульта­цію фахівців із будь-яких про­фільних питань.

- Що, на Ваш погляд, потрібно для того, щоб стати справжнім професіоналом?

 - Самовдосконалюватися. Проте нині не кожен фахівець прагне підвищувати свій  професійний рівень. Чому так, важко відповісти однозначно. Мабуть, і заважають хронічна зайнятість, відсутність мотивації. Однак без цього не можна стати справжнім професіоналом, зок­рема першокласним психологом-практиком. Приміром, якщо педагоги - предметники мають можливість вчитися один у одно­го, відвідуючи уроки своїх колег, психологи, як правило, опиня­ються у фаховому вакуумі - їм ні до кого звернутися, аби негайно отримати підтримку й оператив­ну пораду. Тому роль методоб'єднань, товариств, спілок, різ­номанітних семінарів для спеціа­лістів важко переоцінити.

-     Товариство "СпАнна" зареєстроване і діє як міська громадська організація. А як щодо розширенні

географії діяльності, скажімо, до облас­них масштабів?

-  Ми підтримуємо постійні контакти з педагогами, які пра­цюють у районах, запрошуємо їх
на свої зустрічі. Спілкуємося і з колегами з інших областей. На­приклад Іван Вєтров, начальник Рівненського обласного управ­ління освіти, ознайомившись із досвідом діяльності товариства "СпАнна", вирішив створити подібне товариство у Рівному. Однак нашим першочерговим зав­данням нині є не розширення своєї діяльності, а радше - її по­глиблення. Англійський письмен­ник Льюіс Керсолл колись зазна­ чив:  Loi em noi cho tinh chung ta, nhu doan cuoi trong cuon phim buon. Nguoi da den nhu la giac mo roi ra di cho anh bat ngo...  

 -  "Для того, щоб залишатись на місті, потрібно весь час бігти попереду". Такого принципу дот­римуємося й ми. Тож якщо ко­лись виникне нагальна потреба розширювати межі діяльності до обласного рівня – що ж, будемо раді цьому. Ми відкриті до спів­праці як із полтавськими фахівцями, так і з колегами з інших ре­гіонів.

Повернутись на головну сторінку

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ