Соціолог. Послуги СпАнна.

 

Пошук необхідної інформації

 

Кожний з нас, безумовно, занурившись в Інтернет, може знайти все.

 

Але, за це «все» ніхто ніякою відповідальності не несе…

 

Крім того наскільки це «все»: а) відповідає дійсності; б) відповідає нашому запиту - велике питання.

 

Крім того, при пошуку інформації в Інтернеті необхідно оминати величезну кількість реклами та вірусних загроз…

 

В «СпАнна» - спеціалісти з вищою фаховою психологічною, педагогічною, соціологічною, інформаційною, медичною

освітою, які сприймають імідж і довіру до «СпАнна» понад усе. 

 

Тому саме в цих напрямках професіоналізм та досвід роботи наших фахівців є  гарантією отримання замовником

максимально об’єктивної та необхідної інформації.

 

Надаємо послуги пошуку, скачуванню та надання замовнику інформації з Інтернету, з різних довідників, сайтів, форумів.

Тематика: психологія, медицина, педагогіка, соціологія, інформатика.

 

Надаємо інформацію про дошкільні, шкільні, позашкільні та вищі заклади м. Полтави.

 

Надаємо інформацію про медичні установи м. Полтави.

 

 

  

Послуги іміджмейкерів

       

       Поняття "імідж" походить від лат. imago (зображення, відображення, видимість), пов´язаного з латинським словом

imitare, що означає "імітувати". Імідж — це імітація, тобто подання зовнішньої форми якогось об´єкта чи особи. Він є

уявленням про людину, товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою спеціально

розроблених іміджмейкером заходів. 

 

      Кінцева мета іміджмейкера - розробити й сформувати у людей необхідне для замовника послуги «уявлення»,

«видимість», «образ» об'єкта (людини, фірми, товару, системи) іміджа.

 

       Імідж людини — це думка про цю людину у групи людей в результаті сформованого в їхній психіці образу цієї

людини, що виникла унаслідок прямого їхнього контакту з цією людиною або унаслідок отриманої про цю людину

інформації від інших людей.

 

       Імідж фірми — це думка про дану організацію у групи людей на основі сформованого у них образу цієї фірми, що

виник унаслідок або прямого контакту з цією фірмою, або в результаті інформації, отриманої про цю фірму від інших

людей.

       

       Імідж товару — це думка про даний товар у групи людей на основі образу даного товару, що виник або при по

купці, використанні цього товару особисто, або на основі думки про цей товар інших людей.

 

       Імідж об'єкта — це ставлення раціонального або емоційного характеру до об'єкта (людини, предмета, системи), що

виникає у психіці групи людей на основі образу. Сформованого в результаті сприйняття ними тих чи інших характеристик

даного об'єкта.

 

       Сама почесна посада для іміджмейкера - імідж-аналітик. Він керує групою фахівців, які "ведуть" клієнта або

організацію, виявляють і аналізують факти успіху і невдачі підприємства, що працюють на її "добрим ім'ям".

 

       Розкид цін на послуги іміджмейкерів дуже великий: заробіток залежить від його кваліфікації, комплексу послуг, що

надаються, іпопулярності. Іміджмейкер-стиліст в салоні заробляє від 1000$. А вартість комплексу послуг іміджмейкера-

політтехнолога стартує з відмітки 15000$.

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ