Вчимося Досліджуємо


 

 

 Досліджуємо

                                       № 24  (935)

Костянтин  ВІКТОРОВ___

 

Об'єктивність, правдивість інформації – досить серйозна проблема для кожного, хто приймає конкретні, життєво важливі рішення

Значимість достовірності зростає, якщо це стосується інтересів великих спільнот, стратегічних питань, від яких залежить благополуччя багатьох.

Соціологічні  дослідження, що проводяться на серйозному фаховому рівні, дозволяють отримувати максимально наближену до реальної інформацію щодо думок, вражень, ставлень, очікувань тощо. І тут надзвичайно важливим є фактор професіоналізму на всіх етапах дослідження – від формулювання проблеми й гіпотези до обчислювання даних та їхньої інтерпретації.

Сьогодні опитування населення з різних соціально значимих питань досить популярні. Але на жаль, далеко не завжди вони проводяться ґрунтовно й науково. У повсякденному житті ми також описуємо певні факти, оцінюємо їхню достовірність, виводимо гіпотетичні закономірності чи заперечуємо висновки інших людей. Соціологія ж дозволяє збирати, обробляти й використовувати інформацію продуктивно й науково.

Вивченням суспільної думки в Полтаві, зокрема, займається громадська організація «СпАнна» - психолого-педагогічне

Статутними завданнями «СпАнна» є: давати благо людям, удосконалювати професійний рівень своїх членів. «СпАнна» працює в трьох напрямках – «Соціологія», «Практична психологія», «Практична педагогіка». Саме соціологи «СпАнна» нещодавно на замовлення Полтавського міськвиконкому проводили соціологічне дослідження думки полтавців з приводу встановлення в Полтаві пам’ятника Симону Петлюрі, перейменування вул.. Зигіна, надання статусу почесного громадянина м. Полтави Андрію Данилку. Цікаво, що наші полтавські фахівці «СпАнна» вийшли практично на той же результат, що й представники інституту соціології з Києва, і навіть  з більшою достовірністю й меншою похибкою.

 

              

                 

 

     

                       Один з найрельєфніших фактів.

 

В 2007 році американська організація  КЕМАНІКС ІНТЕРНЕШНЛ ІНК  отримує контракт на проведення досліджень  від  Агентства США з міжнародного розвитку.

Для цього в обласних центрах України підбираються місцеві професіонали, які на рідній мові могли б провести дослідження, що відповідають міжнародним стандартам.

Міжнародні експерти в Полтаві обирають саме СпАнну.

І КЕМАНІКС ІНТЕРНЕШНЛ ІНК  з СпАнною 20.06.07  підписує  угоду  на  постачання  послуг.

 

 • Вчимося 

 


 •     
 • Щоб надавати послуги на рівні  світових стандартів необхідно безперервно навчатись та обмінюватись досвідом. Особливо це важливо для професійного росту психолога так як він працює сам на сам с клієнтом…


 • У західному світі важливу роль у консультативній практиці відіграють професійні спільноти психологів.  З одного боку, вони захищають права своїх колег.

  З іншого – здійснюють контроль за якістю послуг, які надають члени спільноти.

   У Полтаі подібна спільнота це - СпАнна.                                                       

   

  Одна з форм підвищення професіоналізму  психологів Полтави – закриті засідання СпАнна. 

  В закритих засіданнях» СпАнна» беруть участь тільки фахівці з відповідними дипломами психологів, психотерапевтів, сексологів.


 •  

  Метою закритих засідань є підвищення фахового рівня практики консультування.

   

   

 • Тематика закритих засідань «СпАнна» за останні роки:

  Алгоритми консультування

  Використання методів гештальт-терапії в психологічному консультуванні.

  Використання піартехнологій

  Гуманістичний напрямок в консультуванніЕкзистенційний  напрямок в консультуванні

  Знайомтесь. «Пані маніпуляція» Як виявити маніпулятивний вплив?  Як протидіяти маніпулятору? Маніпуляція - зло чи благо?

  Орієнтація на інсайт та на дію в психологічному консультуванні ( за Дж. Коттлером)

  Побудова психодіагностичної  гіпотези.

  Професійне наше зростання

  Психологічне консультування. Підходи, прийоми, методи.

  Психологічний захист

  Психологія реклами

 

 •  

  Релігія та її місце в житті людини

  Рефлексія. 

  Керування  емоціями

  Робота психолога з важкими дітьми та їх сім′ями. Клініко-психологічні  та патопсихологічні особливості підлітків.

  Робота психолога із запитом

  Сновидіння. Фрейд  

   

  Людина бачить світ своїми очима, вірить у те, в що вірять її близькі. Таким чином, між тим, що існує об′єктивно, та між нашими уявленнями про це – ціла прірва.

  Людина живе у світі ілюзій, які є сферою професійної діяльності психолога.

  Ілюзії претендують на істинність, винятковість. Світ ілюзій з претензіями на істинність є патогенним для людини, яка починає в ньому жити. (За О.Ліщинською).

  Г.Рейнін пропонує використати формулу для зниження патогенності світобачення:  ОПИС СВІТУ + УСВІДОМЛЕННЯ ІЛЮЗОРНОСТІ
    формує  об’єктивне СПРИЙНЯТТЯ

  Саме усвідомлення ілюзорності сприйняття робить картину світу людини відкритою, класичною, несуперечливою.

  Якщо ми організовуємо світогляд на аксіомі:

  «МЕНІ ВІДОМІ ОСНОВНІ ІСТИНИ ПРО ЦЕЙ СВІТ», то поява нової інформації зруйнує нашу систему, а разом з нею і психіку.

  Якщо ми залишаємо систему світобачення відкритою, готовою до змін, залишаємо за собою право на
  помилку
  , то нова інформація про світ доповнює світоглядну суперечливість і є запорукою здорової психіки людини.

   

  Для успішного професійного функціонування психологу необхідно з’ясувати  свої світоглядні проблеми, з′ясувати для себе питання сенсу життя та місця в ньому своєї професійної діяльності. Зокрема й для цього – закриті засідання «СпАнна»


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ