Вчимося Досліджуємо

 

 Вчимося 

 


        

 

Щоб надавати послуги на рівні  світових стандартів необхідно безперервно навчатись та обмінюватись

досвідом.

Особливо це важливо для професійного росту психолога так як він працює сам на сам с клієнтом…

У західному світі важливу роль у консультативній практиці відіграють професійні спільноти психологів. 

З одного боку, вони захищають права своїх колег.

З іншого – здійснюють контроль за якістю послуг, які надають члени спільноти.

 У Полтаі подібна спільнота це - СпАнна.       

 

 

        

 

 Одна з форм підвищення професіоналізму  психологів Сп Анна – закриті засідання. 

В закритих засіданнях» СпАнна» беруть участь тільки фахівці з відповідними дипломами психологів,

психотерапевтів, сексологів.

Метою закритих засідань є підвищення фахового рівня практики консультування.

 

Тематика закритих засідань «СпАнна» за останні роки:

 • Алгоритми консультування
 • Використання методів гештальт-терапії в психологічному консультуванні
 • Використання піартехнологій
 • Гуманістичний напрямок в консультуванніЕкзистенційний  напрямок в консультуванні
 • Знайомтесь. «Пані маніпуляція» Як виявити маніпулятивний вплив?  Як протидіяти маніпулятору?
 • Маніпуляція - зло чи благо...
 • Орієнтація на інсайт та на дію в психологічному консультуванні ( за Дж. Коттлером)
 • Побудова психодіагностичної  гіпотези.
 • Професійне наше зростання
 • Психологічне консультування. Підходи, прийоми, методи.
 • Психологічний захист
 • Психологія реклами
 • Релігія та її місце в житті людини
 • Рефлексія
 • Керування  емоціями
 • Робота психолога з важкими дітьми та їх сім′ями. Клініко-психологічні  та патопсихологічні особливості підлітків.
 • Робота психолога із запитом
 • Сновидіння. Фрейд.  

      

 

Людина бачить світ своїми очима, вірить у те, в що вірять її близькі. Таким чином, між тим, що існує

об′єктивно, та між нашими уявленнями про це – ціла прірва.

Людина живе у світі ілюзій, які є сферою професійної діяльності психолога.

Ілюзії претендують на істинність, винятковість. Світ ілюзій з претензіями на істинність є патогенним для

людини, яка починає в ньому жити. (За О.Ліщинською).

Г.Рейнін пропонує використати формулу для зниження патогенності світобачення:

ОПИС СВІТУ + УСВІДОМЛЕННЯ ІЛЮЗОРНОСТІ  формує  об’єктивне СПРИЙНЯТТЯ

Саме усвідомлення ілюзорності сприйняття робить картину світу людини відкритою, класичною,

несуперечливою.

Якщо ми організовуємо світогляд на аксіомі:

«МЕНІ ВІДОМІ ОСНОВНІ ІСТИНИ ПРО ЦЕЙ СВІТ», то поява нової інформації зруйнує нашу

системуа разом з нею і психіку.                                               

Якщо ми залишаємо систему світобачення відкритою, готовою до змін, залишаємо за

собою право на помилку, то нова інформація про світ доповнює світоглядну суперечливість і є

запорукою здорової психіки людини.

Для успішного професійного функціонування психологу необхідно з’ясувати  свої світоглядні проблеми,

з′ясувати для себе питання сенсу життя та місця в ньому своєї професійної діяльності. Зокрема й для

цього – закриті засідання «СпАнна»                                                                        Т. Горошко, член Ради Сп Анна.

 

 

 

 

 Досліджуємо

 

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ