Соціологічні послуги

 

Соціологія (від лат. Societas - суспільство і грец. Logos - вчення) в буквальному сенсі слова

означає «наука про суспільство».

Існує безліч визначень соціології. Одне з них П. А. Сорокіна:

соціологія вивчає життя, діяльність і результати  діяльності людей.

 

Пошук необхідної інформації

 

Кожний з нас, безумовно, занурившись в Інтернет, може знайти все.

Але, за це «все» ніхто ніякою відповідальності не несе…

Наскільки це «все»: а) відповідає дійсності; б) відповідає нашому запиту - велике питання.

Крім того, при пошуку  в Інтернеті необхідно оминати величезну кількість реклами та вірусних загроз…

В «СпАнна» - спеціалісти з вищою фаховою психологічною, педагогічною, соціологічною освітою, які

сприймають імідж і довіру до «СпАнна» понад усе. 

Тому саме в цих напрямках професіоналізм та досвід роботи наших фахівців є  гарантією 

отримання замовником максимально об’єктивної та необхідної інформації.

Тематика:  психологія,  педагогіка, соціологія.     

 

Соціологічні  дослідження 

   

Ринкові відносини проникли в усі сфери життя суспільства. Продукти інтелектуальної праці, як,

наприклад, дані соціологічних досліджень, стали користуватися певним попитом у цілого кола

замовників.

В даний час соціологічні послуги стають все більш затребуваними, коло споживачів соціологічних даних

розширюється.

Необхідність маркетингового опрацювання проектів у різних секторах економіки також стає все більш

актуальною.

            

                 

Об'єктивність, правдивість інформації – досить серйозна проблема для кожного, хто приймає конкретні,

життєво важливі рішення

Значимість достовірності зростає, якщо це стосується інтересів великих спільнот, стратегічних

питань, від яких залежить благополуччя багатьох.

Соціологічні дослідження, що проводяться на серйозному фаховому рівні, дозволяють

отримувати максимально наближену до реальної інформацію щодо думок, вражень, ставлень,

очікувань тощо. І тут надзвичайно важливим

є фактор професіоналізму на всіх етапах дослідження – від  формулювання проблеми й гіпотези до

обчислювання даних та їхньої інтерпретації.

 

 

Сьогодні опитування населення з різних соціально значимих питань досить популярні. Але на жаль,

далеко не завжди вони проводяться ґрунтовно й науково. У повсякденному житті ми також описуємо

певні факти, оцінюємо їхню достовірність, виводимо гіпотетичні закономірності чи заперечуємо

висновки інших людей.

Соціологія ж дозволяє збирати,  обробляти й використовувати інформацію продуктивно й науково.

 

 

                              

 

Соціологи «СпАнна» проводять різноманітні дослідження. У тому числі й на замовлення  

Полтавського міськвиконкому.   

ДЕТАЛЬНІШЕ 

 

        

                     

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ