Соціологічні послуги

 

Соціологія (від лат. Societas - суспільство і грец. Logos - вчення)

 

в буквальному сенсі слова означає «наука про суспільство».

 

Існує безліч визначень соціології. Одне з них П. А. Сорокіна*:

 

соціологія вивчає життя, діяльність і результати  діяльності людей.

 

  

 

Пошук необхідної інформації

 

Кожний з нас, безумовно, занурившись в Інтернет, може знайти все.

Але, за це «все» ніхто ніякою відповідальності не несе…

Наскільки це «все»: а) відповідає дійсності; б) відповідає нашому запиту -

велике питання.

Крім того, при пошуку інформації в Інтернеті необхідно оминати величезну кількість

реклами та вірусних загроз…

 

В «СпАнна» - спеціалісти з вищою фаховою психологічною, педагогічною, соціологічною

освітою, які сприймають імідж і довіру до «СпАнна» понад усе. 

Тому саме в цих напрямках професіоналізм та досвід роботи наших фахівців є  гарантією

отримання замовником максимально об’єктивної та необхідної інформації.

 

Тематика:  психологія,  педагогіка, соціологія.     

 

 

 

Соціологічні  дослідження 

   

Ринкові відносини проникли в усі сфери життя суспільства. Продукти інтелектуальної праці,

як, наприклад, дані соціологічних досліджень, стали користуватися певним попитом у цілого

кола замовників. В даний час соціологічні послуги стають все більш затребуваними, коло

споживачів соціологічних даних розширюється. Необхідність маркетингового опрацювання

проектів у різних секторах економіки також стає все більш актуальною.

 

Об'єктивність, правдивість інформації – досить серйозна проблема для кожного, хто приймає

конкретні, життєво важливі рішення

Значимість достовірності зростає, якщо це стосується інтересів великих спільнот, стратегічних

питань, від яких залежить благополуччя багатьох.

Соціологічні дослідження, що проводяться на серйозному фаховому рівні, дозволяють отримувати

максимально наближену до реальної інформацію щодо думок, вражень, ставлень, очікувань

тощо. І тут надзвичайно важливим є фактор професіоналізму на всіх етапах дослідження – від

формулювання проблеми й гіпотези до обчислювання даних та їхньої інтерпретації.

 

Сьогодні опитування населення з різних соціально значимих питань досить популярні.

Але на жаль, далеко не завжди вони проводяться ґрунтовно й науково. У повсякденному житті

ми також описуємо певні факти, оцінюємо їхню достовірність, виводимо гіпотетичні

закономірності чи заперечуємо висновки інших людей. Соціологія ж дозволяє збирати,

обробляти й використовувати інформацію продуктивно й науково.

 

Соціологи «СпАнна» проводять різноманітні дослідження. У тому числі й на замовлення

Полтавського міськвиконкому(дослідження думки полтавців з приводу встановлення в

Полтаві пам’ятника Симону Петлюрі, перейменування вулиць). Цікаво, що  фахівці «Сп Анна»

вийшли практично на той же результат, що й представники інституту соціології з Києва

(яким паралельно було дане таке ж замовлення від міської влади). І навіть з більшою

достовірністю й меншою похибкою.

Про це неодноразова писала місцева преса.

 

Один з найрельєфніших фактів.

 

В 2007 році американська організація  КЕМАНІКС ІНТЕРНЕШНЛ ІНК  отримує контракт

на проведення досліджень  від  Агентства США з міжнародного розвитку.

Для цього в обласних центрах України підбираються місцеві професіонали, які на рідній

мові могли б провести дослідження, що відповідають міжнародним стандартам.

Міжнародні експерти в Полтаві обирають саме СпАнну.

І КЕМАНІКС ІНТЕРНЕШНЛ ІНК  з СпАнною 20.06.07  підписує  угоду  на  постачання  послуг.

 


 

  

 

Послуги іміджмейкерів

       

Поняття "імідж" походить від лат. imago (зображення, відображення, видимість),

пов´язаного з латинським словом imitare, що означає "імітувати". Імідж — це імітація,

тобто подання зовнішньої форми якогось об´єкта чи особи. Він є уявленням про людину,

товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою

спеціально розроблених іміджмейкером заходів. 

 

Кінцева мета іміджмейкера - розробити й сформувати у людей необхідне для замовника

послуги «уявлення», «видимість», «образ» об'єкта (людини, фірми, товару, системи)

іміджа.

 

Імідж людини — це думка про цю людину у групи людей в результаті сформованого в їхній

психіці образу цієї людини, що виникла унаслідок прямого їхнього контакту з цією людиною

або унаслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей.

 

Імідж фірми — це думка про дану організацію у групи людей на основі сформованого у них

образу цієї фірми, що виник унаслідок або прямого контакту з цією фірмою, або в результаті

інформації, отриманої про цю фірму від інших людей.

       

Імідж товару — це думка про даний товар у групи людей на основі образу даного товару, що

виник або при по купці, використанні цього товару особисто, або на основі думки про цей

товар інших людей.

 

Імідж об'єкта — це ставлення раціонального або емоційного характеру до об'єкта (людини,

предмета, системи), що виникає у психіці групи людей на основі образу. Образу сформованого

в результаті сприйняття ними тих чи інших характеристик даного об'єкта.

 

Сама почесна посада для іміджмейкера - імідж-аналітик. Він керує групою фахівців, які

"ведуть" клієнта або організацію, виявляють і аналізують факти успіху і невдачі підприємства,

що працюють на її "добре ім'я".

 

Розкид цін на послуги іміджмейкерів дуже великий: заробіток залежить від його кваліфікації,

комплексу послуг, що надаються, іпопулярності. Іміджмейкер-стиліст в салоні заробляє від

1000$. А вартість комплексу послуг іміджмейкера-політтехнолога стартує з відмітки 15000$.

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ