Соціологічні послуги

 

Соціологія (від лат. Societas - суспільство і грец. Logos - вчення) в буквальному сенсі слова означає «наука про суспільство».

Існує безліч визначень соціології.  Одне з них  П. А. Сорокіна*:   

соціологія вивчає життя і діяльність людей і результати такої спільної діяльності.

 

 

 

 

Ринкові відносини проникли в усі сфери життя суспільства. Продукти інтелектуальної праці, як, наприклад, дані соціологічних досліджень, стали користуватися певним попитом у цілого кола замовників. В даний час соціологічні послуги стають все більш затребуваними, коло споживачів соціологічних даних розширюється. Необхідність маркетингового опрацювання проектів у різних секторах економіки стає все більш актуальною. 

 

 

 Послуги іміджмейкерів.

Поняття "імідж" походить від лат. imago (зображення, відображення, видимість), пов´язаного з латинським словом imitare, що означає "імітувати". Імідж — це імітація, тобто подання зовнішньої форми якогось об´єкта чи особи. Він є уявленням про людину, товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою спеціально розроблених іміджмейкером заходів.

Кінцева мета іміджмейкера - розробити й сформувати у людей  необхідне для замовника послуги  «уявлення»,   «видимість»,  «образ»  об'єкта  (людини, фірми, товару, системи)  іміджа.

Імідж людини — це думка про цю людину у групи людей в результаті сформованого в їхній психіці образу цієї людини, що виникла унаслідок прямого їхнього контакту з цією людиною або унаслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей.

Імідж фірми — це думка про дану організацію у групи людей на основі сформованого у них образу цієї фірми, що виник унаслідок або прямого контакту з цією фірмою, або в результаті інформації, отриманої про цю фірму від інших людей.

Імідж товару — це думка про даний товар у групи людей на основі образу даного товару, що виник або при покупці, використанні цього товару особисто, або на основі думки про цей товар інших людей.

Імідж об'єкта — це ставлення раціонального або емоційного характеру до об'єкта (людини, предмета, системи), що виникає у психіці групи людей на основі образу. Сформованого в результаті сприйняття ними тих чи інших характеристик даного об'єкта.

Сама почесна посада для іміджмейкера - імідж-аналітик. Він керує групою фахівців, які "ведуть" клієнта або організацію, виявляють і аналізують факти успіху і невдачі підприємства, що працюють на її "добрим ім'ям".

Розкид цін на послуги іміджмейкерів дуже великий: заробіток залежить від його кваліфікації, комплексу послуг, що надаються, і популярності. Іміджмейкер-стиліст в салоні заробляє від 1000$. А вартість комплексу послуг іміджмейкера-політтехнолога стартує з відмітки 15000$.

 

Пошук необхідної інформації

Кожний з нас, безумовно, занурившись в Інтернет, може знайти все

Але, за це «все» ніхто ніякою відповідальності не несе…

Крім того  наскільки це «все»:  а) відповідає дійсності; б) відповідає нашому запиту -  велике питання.

Крім того, при пошуку інформації в Інтернеті необхідно оминати величезну кількість реклами та вірусних загроз…

В «СпАнна» - спеціалісти з вищою фаховою психологічною, педагогічною, соціологічною, інформаційною, медичною освітою, які сприймають імідж «СпАнна» понад усе.   .

Тому саме в цих напрямках професіоналізм та досвід роботи наших  фахівців є певною гарантією отримання замовником максимально об’єктивної та необхідної інформації.

Надаємо послуги пошуку, скачуванню та надання замовнику інформації з  Інтернету, з різних довідників, сайтів, форумів. Тематика: психологія, медицина, педагогіка, соціологія, інформатика.

Надаємо  інформацію про дошкільні, шкільні, позашкільні та вищі заклади м. Полтави.

Надаємо  інформацію про медичні установи м. Полтави

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ