Газета "Зоря Полтавщини", 3 квітня 2017

Зоря Полтавщини                          Вівторок, 3 квітня 2007р.

Освіта

 

Фахівці, які не соромляться вчитися

 

Юлія ДУМКА

«Зоря Полтавщини»

   Щорічно кілька сотень випускників Полтавського педагогічного університету ім. В. Г. Короленка отримують дипломи спеціалістів, але більшість із них не поспішає влаштовуватися на роботу в заклади освіти через низьку заробітну плату, а ті, що таки вирішують йти працювати за фахом, за перші кілька років заробляють собі неврози  через відсутність якісних практичних знань і навичок роботи в школі, а також через психологічну «неозброєність»

  Пам'ятаючи відому стару приказку: 'Допоможи собі сам", полтавські педагоги, психологи та соціологи ство­рили психолого-педагогічна товариство "СпАнна*. Про йо­го діяльність - розмова із зас­луженим працівником освіти України, директором Полтав­ської спеціалізованої школи І -ІІІ ступенів N5 Володими­ром КЛОВАЦЬКИМ, який очо­лює товариство.

-          Володимире Вікторовичу, як виникло товариство «СпАнна»?

На базі нашої школи вже більш ніж п'ять років діє психолого-педагогічний університет,

йо­го постійними відвідувачами, а потім і активними учасниками стали психологи та провідні педагоги нашого: міста. Ми збиралися й  обговорювали нагальні фахові проблеми, ділилися досвідом. Згодом виникла ідея створення громадської організації – психолого-педагогічного товариства. Назву йому підібрали відповідну – „СпАнна”. Перші дві  літери означають «спілка професіоналів», що певним чином розкриває нашу мету діяльності – об’єднання з метою взаємозбагачення знаннями, досвідом. Анна – ім’я бабусі Сина Божого Ісуса Христа, яке в перекладі з грецької означає „та, що дає блага”. Ми  якраз і прагнемо не накопичувати, а, навпаки, віддавати знання тим, хто бажає їх отримати, в тому числі і фахівцям, які прагнуть самовдосконалюватися.

    Окрім підвищення професій­ного рівня членів товариства та сприяння розвитку сфери надан­ня психологічної та педагогічної допомоги, намагаємося відстою­вати свої інтереси в правовому полі, а також популяризувати психолого-пєдагогічні знання се­ред широкого громадського за­галу. Для цього започаткували дві форми роботи -  закриту і від­криту. На закритих засіданнях, куди запрошуються тільки члени товариства, обговорюються ву­зькі фахові питання. На відкритих зустрічах можуть бути присутні всі бажаючі, які при потребі отри­мують безкоштовну консульта­цію фахівців із будь-яких про­фільних питань.

- Що, на Ваш погляд, потрібно для того, щоб стати справжнім професіоналом?

 - Самовдосконалюватися. Проте нині не кожен фахівець прагне підвищувати свій  професійний рівень. Чому так, важко відповісти однозначно. Мабуть, і заважають хронічна зайнятість, відсутність мотивації. Однак без цього не можна стати справжнім професіоналом, зок­рема першокласним психологом-практиком. Приміром, якщо педагоги - предметники мають можливість вчитися один у одно­го, відвідуючи уроки своїх колег, психологи, як правило, опиня­ються у фаховому вакуумі - їм ні до кого звернутися, аби негайно отримати підтримку й оператив­ну пораду. Тому роль методоб'єднань, товариств, спілок, різ­номанітних семінарів для спеціа­лістів важко переоцінити.

-     Товариство "СпАнна" за­реєстроване і діє як міська громадська організація. А як щодо розширенні

географії діяльності, скажімо, до облас­них масштабів?

-  Ми підтримуємо постійні контакти з педагогами, які пра­цюють у районах, запрошуємо їх
на свої зустрічі. Спілкуємося і з колегами з інших областей. На­приклад Іван Вєтров, начальник Рівненського обласного управ­ління освіти, ознайомившись із досвідом діяльності товариства "СпАнна", вирішив створити подібне товариство у Рівному. Од­нак нашим першочерговим зав­данням нині є не розширення своєї діяльності, а радше - її по­глиблення. Англійський письмен­ник Льюіс Керсолл колись зазна­ чив:
 Loi em noi cho tinh chung ta, nhu doan cuoi trong cuon phim buon. Nguoi da den nhu la giac mo roi ra di cho anh bat ngo...  

- "Для того, щоб залишатись на місті, потрібно весь час бігти попереду". Такого принципу дот­римуємося й ми. Тож якщо ко­лись виникне нагальна потреба розширювати межі діяльності до обласного рівня – що ж, будемо раді цьому. Ми відкриті до спів­праці як із полтавськими фахівцями, так і з колегами з інших ре­гіонів.

 

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ