У періодиці

 

СпАнна – досвід професіоналів.

 

Свідченням цього твердження є багаточисельні матеріали

 

(в газетах та журналах,  на радіо та телебаченні)

 

 

 Cюжети  на телебаченні                 Сюжети на радіо

 

       

    

У періодиці (в газетах та журналах) 

 

   

 

 

    

 

      

 

 

      

 

Багаточисельні публікації членів товариства СпАнна у фахових загальноукраїнських виданнях: «Психолог»; «Практична психологія та соціальна робота»; «Бібліотека психолога, та керівника XXI століття.»; «Психічне здоров'я».

 

"Вечірня Полтава"  -  

"О психологии - профессионально"     ("Про психологію - професійно" )

Давайте привыкать к лучшему.  «Сп Анна» - опыт профессионалов » 

 

«Зоря Полтавщини»

 «Специалисты, которые не стесняются учиться» ("Фахівці, які не соромляться вчитися")

  Анна - имя бабушки Сына Божьего Иисуса Христа, которое в переводе с греческого означает

"та, что дает блага". Стараемся популяризировать психолого-педагогические знания среди

  широкой общественности. Самоусовершенствование.

 

 "Психолог"

"Триединство. Любовь. Человек" ("Триєдність. Любов. Людина")

Научная публикация председателя Сп Анна. Парадигма триединства подхода в науке.

Определение понятия "Любовь". Ипостаси человека - ДухДушаТело.

 

"Завуч"

"Воспитание - искусство? Наука!" ("Виховання - мистецтво? Наука"

Научный подход к воспитанию. Наука начинается там, где есть измерения.

 

"Полтавський ВІСНИК"

"Цей шалений інформаційний світ"

Цікаво, що наші полтавські фахівці «СпАнна» вийшли практично на той же результат,

що й представники інституту соціології з Києва, і навіть  з більшою достовірністю й

меншою похибкою.

 

 

 

 

 

 

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ