Техника 3-позиционного восприятия. СпАнна

 

Техніка 3-х позиційного сприйняття

в модифікації СпАнна, Полтава.

 

У кожного своя неправда (частина 2)

 

Уявимо – відбулась подія, свідком або учасником якої Ви були. Але одна справа (реальність), яка це  була

подія реально, й зовсім інша – як Ви сприйняли цю подію. А саме від того, як людина ситуацію сприймає,

залежить те, що Вона відчуває, думає, робить, і, навіть, які хвороби має…

     

Ваше сприйняття цієї події залежить і від самої події, і від Ваших анатомо-фізіологічних особливостей, і

від Вашого попереднього досвіду (див. «У кожного своя неправда» 

http://spanna.pl.ua/index.php/biblioteka-sp-anna/rozrobki-sp-anna/114-u-kazhdogo-svoya-nepravda ).

     

Це те, що Ви змінити не можете. Тут Ви можете тільки зрозуміти, прийняти й у своїх оцінках- судженнях

виходити  з максими*, що «У кожного своя неправда». Від цього Ваші реакції-думки- дії будуть більш

гармонійним.

 

Але, Ви реально можете змінити й вплинути на своє сприйняття події, використовуючи техніку 3

позиційного сприйняття. Це суттєво розширить сферу Вашого адекватного реагування, вплине на

Ваше самопочуття у Світі.

         

Техніка 3-х позиційного сприйняття не тільки виявляє причини конфліктів, які виникають в ході

спілкування, але й допомагає їх ефективно розв’язувати. Ця техніка навчає дозволяє сприймати подію

з трьох позицій.

 

Ми виходимо з того, що людина існує в трьох іпостасях – Дух, Душа, Тіло

(див. http://www.spanna.pl.ua/index.php/biblioteka-sp-anna/rozrobki-sp-anna/157-tri-ipostasi-cheloveka)

Тому й 3-х позиційне сприйняття пропонуємо здійснювати з цих позицій.  

Таким чином, знову уявимо, що відбулась якась подія, свідком або учасником якої Ви були.

 

Техніка 3-х позиційного сприйняття (у модифікації СпАнна, Полтава)

1-а позиція – Тілесне сприйняття


Погляд на ситуацію з позиції свого тіла. Подія згадується та сприймається на рівні  Вашого тілесного

реагування. Хоча, безумовно, ці реакції, процеси й стани зумовлені  не тільки анатомо-фізіологічними

особливостями Вашого тіла, але й попереднім  морально-психологічним  та духовним досвідом

реагування Вашого тіла. Це позиція сприйняття на основі моделі Світу Вашого тіла з усіма його

інстинктами, безумовними та умовними рефлексами. На першому місці тут стоїть інстинкт

самозбереження. В цій позиції Ви – жахливий егоїст здатний й готовий захищати себе від негативного

зовнішнього впливу.

 

Перша позиція сприйняття дається нам особливо легко, тому, що ми завжди сприймаємо все, що

реєструють наші органи чуття, через наше власне тіло, потреби, свідомість, попередній досвід.

Сприйняття з цієї позиції викликають найголовніші реакції всього живого – завмерти, тікати,

наздогнати.

Перебуваючи в першій позиції, людина не бере до уваги точки зору і думки оточуючих.

 

2-а позиція – Душевне сприйняття

Погляд на ситуацію з позиції співрозмовника. Подія згадується та сприймається як би очима, вухами,

відчуттями, почуттями Вашого співрозмовника. Це позиція сприйняття на основі моделі Світу Вашого

співрозмовника.  На першому місці тут - найголовніші потреби та цінності Партнера. В цій позиції Ви

знаходитесь під суцільним впливом позиції співрозмовника,  але тому й здатні зрозуміти й враховувати

інтереси та потреби співрозмовника. Друга позиція складніше. Тут ми маємо прикласти зусилля до того,

щоб  дистанціюватись від своїх емоцій, від своєї моделі Світу й змоделювати  світосприйняття партнера

по спілкуванню. Це спроба зрозуміти його думки, зрозуміти, що опонент має власні почуття, власні

емоції, вірогідно, відмінні від наших.

 

Аби перейти у другу позицію сприйняття, нам потрібно намагатися уявити себе у тілі та з Душою іншої

людини, подивитися на себе її очима, почути свій голос її вухами, сприйняти  свої слова і поведінку з її

позиції, спробувати уявити, які емоції вона відчуває, які думки у неї від спілкування з нами і т.п.

 

 

3-а позиція – Духовне сприйняття


Погляд на ситуацію з позиції духовних цінностей. Людина, немов відокремившись від тіла,  від

соціальних умовностей, спостерігає за собою збоку. Третя позиція сприйняття має на увазі  повне

абстрагування людини від того процесу, до якого вона залучена. Третя позиція найскладніша.  

У цій позиції Ви – сторонній спостерігач, об'єктивний свідок, і саме тому й здатний міркувати тверезо

та об’єктивно у кризовій ситуації. Подія згадується та сприймається як би очима, вухами, відчуттями,

почуттями стороннього, випадкового, об'єктивного та неупередженого спостерігача-філософа. 

Людина залишається на  цій позиції навіть тоді, коли відбувається щось надважливе в його житті,

оскільки з цієї позиції, мова тут йде не про його життя, а про життя як би іншої людини.

 

Така людина добре аналізує свої помилки й помилки оточуючих, спокійно сприймає неприємні

й, навіть, трагічні події життя. Ця позиція використовується у психотерапії для того, щоб вийти

зі стану  емоційної напруги, привести  думки в порядок, заспокоїтися, подумати раціонально.

Сприймаючи власний біль, ви нібито й не перебуваєте всередині власного тіла,  яке його відчуває.

Ви можете надати собі справжню послугу, витративши небагато часу, щоб з цієї позиції пробігтися

по своїм неприємним спогадам, психологічним травмам. 

 

Щоб зрозуміти, що таке третя позиція сприйняття, просто подумки запитайте себе: «А як це відбувається

для абсолютно стороннього спостерігача?». Уявіть, що ви перебуваєте поза своїм фізичним тілом і

бачите себе і того, з ким спілкуєтеся, або подію з боку. Це позиція Духовного сприйняття в цілому

Світу. На першому місці тут – абсолютний потяг до Мудрості, Краси, Істини та розуміння того, що все

інше - відносне у цьому Світі.


       

          Висновки.

         

На жаль, дуже часто, сприйняття людини «завмирає» або у 1- ій (зазвичай), або у 2-ій (рідше), або у

3-ій (дуже рідко) позиції. Це порушує комунікацію та веде до небажаних ефектів - конфліктів,

непорозумінь, неврозів, депресій, хвороб.          

А бажано, під час подій, під час аналізу події, у своїй уяві вільно переміщуватись від однієї з означених

вище позицій до іншої, з метою 3-х позиційного гармонійного сприйняття. Здатність бачити себе з

боку («душевне», «духовне») дає нам можливість «переглянути» подію «під іншим кутом зору»,

побачити її по-новому, так, як ніби вона відбувається з кимось іншим.

         

Використовуючи техніку 3-х позиційного сприйняття Ви допоможете собі бути в реальності, позбутись

від ілюзій та деструктивних стереотипів. Ця техніка допоможе Вам виробити більш об'єктивний підхід

до життя, сформує Вашу хорошу репутацію.


         

Опанувши техніку 3-х позиційного сприйняття, Ви знову переконаєтесь у максимі* СпАнна «У кожного

своя неправда», що суттєво розширить сферу Вашого адекватного реагування, вплине на Ваше

самопочуття у Світі.

 

 

* Максима - узагальнена, глибока, лаконічна й відточена думка певного автора, що встановлює

правила поведінки, основний логічний або етичний принцип, яким людина керується у своїх

діях.

 

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ