Соціально-психологічна служба навчального закладу

Соціально-психологічна служба навчального закладу

 Горошко Т.В.  Полтава  «СпАнна»

 Пріоритетним завданням, що стоїть сьогодні перед сучасним навчальним закладом, крім традиційного навчання і виховання, є створення сприятливих умов для всебічного розвитку особистості.

 Важливу роль в цьому процесі відіграє наявність у школах соціально-психологічних служб, до складу яких входять практичні психологи та соціальні педагоги. Основне завдання служб полягає у соціально-психологічному супроводі навчально-виховного процесу, включаючи моніторинговий супровід управління закладом. Діяльність служб регулюється нормативними документами МОН України та Етичним кодексом, в яких, зокрема, вказані цілі, завдання, напрямки, види та етичні принципи роботи. Коло питань, за яке несе пряму відповідальність практичний психолог навчального закладу, досить широке. Крім того, кожен навчальний заклад має свою специфіку, свої завдання, проблеми, пріоритети. Психолог не може стояти осторонь, інакше просто неможливим стає виконання основного завдання щодо супроводу. З іншого боку, не завжди кваліфікація, рівень ґрунтовної теоретичної підготовки та брак досвіду практичної роботи  дозволяє якісно працювати з певною проблемою.

 Тому, на наш погляд, ефективна діяльність психологічної служби залежить від налагодженої співпраці з керівництвом. Саме керівник може допомогти зорієнтуватись в проблемах закладу, максимально врахувати їх в роботі служби, навіть, на рівні планування. Це реальна можливість зменшити кількість випадків «швидкої допомоги»  та «тушіння пожеж» - моделей психологічної допомоги, що вимагають максимального напруження фахівця і найбільших витрат енергії, що призводить до поступового виснаження і «розпорошування енергії». Звичайно, всього запланувати неможливо. Але, чим продуктивніше працює модель взаємодії між керівником і психологом, тим меншим стає відсоток «енерговитратних» форм роботи служби. Це відбувається за рахунок передбачення, прогнозування, відкриття каналів зворотного зв′язку, підвищення рівнів психологічної компетентності та  загальної культури всіх учасників навчально-виховного процесу.                    

Схематично на малюнку 1  представлені моделі можливих форм взаємодії психолога як представника служби з учасниками навчально-виховного процесу.


Мал. 1

 

 Реально сьогодні в школах та дошкільних закладах працює, в кращому випадку, один психолог, не завжди на повну ставку і не завжди в окремому, пристосованому для виконання своїх посадових обов′язків, приміщенні. Крім того, фахівцям служби часто бракує досвіду практичної роботи.

Кваліфікаційний рівень фахівців служби закладів освіти м. Полтави представлено на малюнку 2.

 


 Мал. 2

 

Фактично потреба порадитись, отримати консультацію з фахових проблем існує незалежно від стажу і рівня кваліфікації, а в межах окремого закладу, при умові, що психолог там один, неможливо.

 Специфіка статусу психологічної служби полягає в тому, що вона є найбільш незалежною частинкою системи, зокрема навчального закладу. В цьому її сила і слабкість водночас. Фаховий «вакуум» психолога-практика необхідно заповнювати, компенсувати щотижневим перебуванням в середовищі колег. Цього можна досягти, відвідуючи семінари, методоб′єднання, творчі групи практичних психологів.

 Не менш важливим і продуктивним є членство у спілках, асоціаціях, фахових товариствах, практика участі в діяльності яких є загально визнаною в усьому світі. Члени таких організацій відчувають фахову захищеність, бо мають, зокрема, підтримку і розуміння колег, можливість постійного підвищення професійного рівня.

 В Полтаві цю діяльність здійснює міське психолого-педагогічне товариство «СпАнна».

Освіті сьогодні потрібні психологи, соціальні педагоги, соціологи. І  соціально-психологічна служба навчального закладу, до складу якої входять всі перелічені фахівці, не є примхою чи розкішшю. Це необхідність. Працювати сьогодні, керувати навчально-виховним процесом без володіння об′єктивною інформацією, без роботи із зворотним зв′язком все рівно, що намагатися рухатися із зав′язаними очима по вузькій стежці високо в горах – не тільки незручно і дуже повільно, а й край небезпечно. Реальну допомогу керівнику може надати в цьому психологічна служба.

 Модель ефективної взаємодії між директором і психологом потрібно шукати. В спеціалізованій школі № 5 м. Полтави вона знайдена і успішно працює на протязі 15 років (мал. 3)

.


Мал. 3

 

 

Моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, а також управління ним, може бути ефективним тільки за умови виходу за межі системи «навчальний заклад». Оцінювати реально і об′єктивно  процес, в якому береш безпосередню участь, неможливо. Соціально-психологічна служба - найменш залежна від системи «навчальний заклад» і процесів в ньому. Вона має потужний діагностичний інструментарій для здійснення соціально-психологічних досліджень. Опанувати його важко, але можливо. Мудрий керівник максимально сприятиме фаховому зростанню і буде спонукати  до вдосконалення. Тим більше, що в Полтаві є така можливість і є в кого вчитися.

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ