• Психологи Сексологи Психотерапевти СпАнна
  • Психологи Сексологи Психотерапевти СпАнна

Досвід директора школи схвалений Вченою радою ПОІППО

Схвалено Вченою радою
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.Г. Остроградського

3 квітня 2010 року

О П И С
педагогічного досвіду роботи директора школи № 5 м.Полтави
Кловацького Володимира Вікторович
Педстаж - 30 років Стаж роботи директором школи - 20 років

З М І С Т
І. ВСТУП. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ КЕРВНІЦТВА СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ
ІІ. ОПИС ДОСВІДУ.
1) Отримання достовірної, суттєвої та всесторонньої інформації, необхідної для керівництва навчально-виховним процесом.
2) Розробка внутрішкільних інформаційно-нормативних документів.
3) Організація інформаційного зворотнього зв'язку та корекція функціонування системи "Школа".
ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ.


Епіграф. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією.

Вступ. Головні проблеми.
Головні проблеми керівництва сучасною школою країни, що вступає в епоху інформаційного суспільства:
- отримання достовірної, суттєвої та усесторонньої інформації, необхідної для керівництва навчально-виховним процесом;
- розробка внутрішкільних інформаційно-нормативних документів;
- організація інформаційного зворотного зв’язку та корекція функціювання системи "Школа".

І. Отримання достовірної, суттєвої та усесторонньої
інформації, необхідної для керівництва навчально-виховним процесом.
1. Від зовнішнього світу:
а) кабінет директора та кабінет секретаря обладнані комп’ютерами, які об’єднані в локальну мережу й мають додаткові пристрої - принтер та факс-модем, що дає можливість працювати в інтернеті, заходити на сайт Верховної Ради "Rada" і отримувати звідти дані про інформаційно-правову базу держави взагалі та ті, що стосуються освіти зокрема, а також отримувати факси та повідомлення на автовідповідач або на електронну адресу школи;
б) школа має одну з найкращих у місті шкільну бібліотеку, яка налічує підручників - 20343 примірники, художньої літератури - 23760 примірників, у ній знаходиться чудовий читальний зал на 40 місць, обладнаний телевізором, магнітофоном, програвачем, відеомагнітофоном, комп’ютером, принтером, сканером, ксероксом. Щорічно здійснюється підписка на 30 періодичних видань .
2. Від учасників навчально-виховного процесу школи:
а) від заступників директора щотижня надходить доповідна з інформацією за сімнадцятьома параметрами про результати внутрішкільного контролю за тиждень. Суттєво, що вона подається для ознайомлення в учительську з метою корекції діяльності педагогів, а також з метою уникнення недостовірності та суб’єктивності інформації, що міститься у доповідній (педагогів, які не згодні з інформацією, що була в щотижневій доповідній заступників і розміщена в учительській позачергово приймає директор, уважно вивчає те з чим вони не згодні й робить відповідні корекційні дії);
б) від учителів, учнів, батьків
крім установлених і чітко дотримуваних годин прийому, директор позачергово приймає голову ПК, завідуючих кафедрами, старост класів та їх заступників, голів батьківських комітетів класу та їх заступників, а також педагогів, які не згодні з інформацією, що була в щотижневій доповідній заступників і подана в учительську для ознайомлення;
в) за телефоном довіри кожного вівторка, середи і четверга з 17 год. до 20 год. працюють шкільні психологи, які відповідають на телефонні дзвінки від учнів, батьків (дзвінки можуть бути анонімними), а також самі вибірково телефонують до учнів, батьків з метою виявлення їх ставлення до тієї чи іншої проблеми. Анонімність бесіди гарантована. Але тенденції, проблеми, які існують у школі, або в тому чи іншому класі, виявляються, і про них психологи інформують особисто директора школи;
г) вивчення громадської думки має винятково важливе значення для прийняття правильних управлінських рішень. Для отримання цієї інформації в школі № 5 м. Полтави інтенсивно і широко використовуються соціологічні дослідження.

ІІ. Розробка внутрішкільних інформаційно-нормативних документів.
Крім контролю за виконанням нормативних документів Міністерства освіти та науки України, управління освіти Полтавської облдержадміністрації, відділу освіти Полтавського міськвиконкому, не менш важливим є прийняття внутрішкільних інформаційно-нормативних документів. Ці документи створюються на підставі державних нормативних документів, а також на підставі інформації по "Школі", яка отримана у відповідності з методикою, описаною в І розділі. Саме внутрішкільні інформаційно-нормативні документи, врешті-решт, визначають обличчя школи, її успіхи та її невдачі.
Статут школи, Правила внутрішкільного розпорядку, посадові інструкції та інструкції з техніки безпеки, рішення педагогічної ради, тематичні накази, рішення загальношкільної конференції, рішення Ради школи належать, безумовно, до внутрішкільних інформаційно-нормативних документів.
Крім цих документів, які є в кожній школі , у сш № 5 внутрішкільними інформаційно-нормативними документами є:
- Декларація співробітництва;
- Закон про захист честі і гідності;
- Положення про шкільний клуб інтелектуалів;
- Положення про чергового адміністратора;
- Положення про організацію чергування в школі;
- Положення про загальношкільний та класні батьківські комітети;
- Правила внутрішнього розпорядку для учнів сш № 5;
- Положення про недільну школу національних меншин при сш № 5;
- Положення про Книгу честі сш № 5 м. Полтави;
- Положення про преміювання працівників сш №5 м. Полтави.
Зараз у школі проводиться робота, спрямована на переведення всіх інформаційно-нормативних документів у електронний вигляд, розробка ефективної програми пошукової системи, яка дала б можливість пошуку документа:
а) за інстанцією, що видала документ;
б) за датою видання документа;
в) за датою виконання;
г) за відповідальними щодо виконання;
д) за категоріями;
е) за словом.
ІІІ. Організація інформаційного зворотного зв"язку та корекція функціонування системи "Школа".
1.Щодня - черговим адміністратором.
2.Щотижня - через доповідну від заступників, яка подається в учительській.
3.Щочверті - через тематичні накази та педради, що відбуваються згідно з річним планом роботи школи, а також через підсумковий наказ за чверть. Цей наказ видається на підставі рішень педради, тематичних наказів, а також на підставі інформації, отриманої у відповідності з методикою, описаною в розділі І.
У цьому наказі педагогам школи:
а) оголошується подяка з врученням грамот;
б) оголошується подяка;
в) відзначається ефективна робота вчителів;
г) вказується на недостатній рівень роботи в тих чи інших напрямках певним педагогам;
д) вказується на низький рівень роботи певним педагогам;
е) виноситься попередження про неповну службову відповідність певним педагогам;
ж) виноситься догана окремим педагогам.
Після опублікування цього підсумкового наказу директор школи запрошує до себе в кабінет педагогів, що зазначені в п. г, д, е, ж цього наказу, знайомить їх під розпис з наказом, а також проводить індивідуальні бесіди з метою виявлення причин недоліків та корекції діяльності педагогічних працівників.
4. За рік на підставі підсумкових наказів за чверть, на підставі тематичних наказів та рішень педрад видається підсумковий наказ , у якому:
-узагальнюється все позитивне і негативне за рік;
-ставляться завдання на майбутнє;
-приймається рішення про занесення учнів, учителів, батьків, працівників школи до Книги честі школи;
-приймається рішення про клопотання відзначити окремих працівників школи на рівні міста, області, держави;
-повідомляється рішення про неможливість продовження контракту, про звільнення працівників, що не відповідають вимогам навчального закладу.
5. Кожні п’ять років на підставі аналізу роботи школи, в основі якого знаходяться щорічні підсумкові накази, розробляються стратегічні напрямки розвитку на наступні 5 років. Так у січні 2000 року на загальношкільній конференції були визначені стратегічні напрямки розвитку сш № 5 м. Полтави на 2000-2005 роки.
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ.
1. За результатами предметних олімпіад загальноосвітня середня школа № 5 щорічно випереджає більшість шкіл нового типу
2. За результатами правовиховної роботи школа № 5 м.Полтави відзначається відсутністю правопорушень за останні 10 років, дисципліною та організованістю учнів.
3. Показник вступу випускників профільних класів школи до вузів складає 90 %.
4 . За останні 5 років до вищих керівних органів не надійшло жодної скарги від працівників, учнів, батьків школи.
5. Оскільки для багатьох сімей зараз матеріальні негаразди є найактуальнішими, уже 5 років у шкільній їдальні кожний бажаючий учень може отримати безкоштовно хліб з маслом та солодкий чай.
6. Про визнання успіхів школи свідчить і той факт, що лише за
І півріччя цього навчального року в директора школи двічі брали інтерв"ю телекомпанії "ЛТАВА" та "ЮТА", про успіхи школи неодноразово писала періодична преса .
7. Те, що в сш № 5 впроваджується сьогодні, завтра рекомендується до впровадження в школах міста, держави:
- одна з перших у місті розробила Статут і отримала статус юридичної особи;
- вводяться профільні, реальні класи та класи підвищеної індивідуальної уваги, а також паралельне переведення учнів, що дозволяє максимально диференціювати навчальний процес, здійснювати вплив на дитину в зоні найближчого розвитку (за означенням Виготського Л.С.);
- приділяючи важливе значення вихованню на національних традиціях, у школі створюється кабінет художньої вишивки, різьблення по дереву, керамічна майстерня;
- грунтуючись на гуманістичних засадах у вихованні, приймається Декларація співробітництва, а в 1990 році - Закон про захист честі і гідності.
- Ще в 1985 році був написаний Гімн, а в 1996 році на загальношкільній конференції затверджена емблема-герб навчального закладу, яка відбиває суть філософського та педагогічного креда сш № 5 м.Полтави .

Додатки

П О Л О Ж Е Н Н Я
про батьківський комітет сш № 5 м. Полтави
І. Мета створення.
Батьківські комітети класів, школи створюються з метою сприяння школі в здійсненні її статутних завдань.
Задачі батьківських комітетів:
- зміцнення зав’язків сім’ї та школи;
- залучення батьків до участі в житті школи, класу, допомога школі в зміцненні господарської та навчально-матеріальної бази.
ІІ. Організація та зміст діяльності батьківських комітетів.
1. Батьківський комітет школи складається з голів батьківських комітетів класів.
2. Головою батьківського комітету школи обирається батько учня найстаршого класу на загальношкільній конференції батьками-делегатами цієї конференції.
3. Голови батьківських комітетів класів, яких обрали до складу Ради школи складають президіум батьківського комітету школи.
5. Батьківський комітет класу та його голова обираються загальними зборами батьків класу.
6. Батьківські комітети школи, класів організовують допомогу школі, класам:
- у зміцненні зав’язків педколективу з батьками учнів і громадськістю;
- у організації харчування школярів;
- у створенні і використанні фонду всеобучу;
- у залученні батьків до безпосередньої участі у виховній роботі з учнями у позаурочний час;
- у роботі з профорієнтації учнів;
- у здійсненні контролю за виконанням дітьми Правил для учнів;
- у організації і проведенні зборів, доповідей, лекцій для батьків, бесід з обміну досвідом сімейного виховання;
- у здійсненні заходів по зміцненню господарської та навчально-матеріальної бази школи, по охороні школярів, благоустрою і створенню у школі, класах нормальних санітарно-гігієнічних умов;
- у проведенні оздоровчої, культурно-масової роботи з учнями в період канікул.
7. Батьківський комітет школи і класні батьківські комітети керуються у своїй роботі цим Положенням, рекомендаціями директора школи, загальношкільної конференції, Ради школи, педради, планом роботи школи і постановами батьківських зборів.
7. Батьківський комітет школи, його президія, класні батьківські комітети мають право схвалювати своє рішення за умови наявності під час засідання не менше 2/3 його членів.
8. Рішення загальношкільних конференцій сш № 5 є обов"язковими для виконання батьківськими комітетами, батьками в частині, що стосується виконання п.5 цього Положення.
9. Президія батьківського комітету школи приймає рішення по загальношкільним проблемам, які стосуються виконання п.5 цього Положення.
10. Рішення батьківського комітету школи та його президії, батьківських комітетів класів та загальношкільних батьківських зборів є обов"язковими до виконання батьками, крім рішень, які стосуються збору грошей. Ці рішення мають не обов"язковий, а рекомендаційний характер.
11. Коли директор не погоджується з думкою батьківського комітету, конфліктне питання вирішується радою школи або міським відділом освіти.

ПОЛОЖЕННЯ
про клуб інтелектуалів сш № 5 м.Полтави

І. Шкільний клуб інтелектуалів створюється з метою:
1. Організації знайомств та спілкування учнів школи, які мають підвищений інтелектуальний потенціал.
2. Підвищення загальнокультурного рівня членів клубу, удосконалення їх моральних та патріотичних якостей.
3. Подальшого розвитку індивідуальних задатків та обдарованностей членів клубу.
ІІ. Членство у клубі та права членів клубу.
Членами клубу можуть бути:
1. Призери обласних і міських предметних олімпіад, з наданням статусу "Почесний дійсний член клубу", у відповідності з яким учні мають право на вільне відвідування занять і можуть вибрати тренувально-інтелектуальний збір замість літньої трудової практики.
2. Учні 7-11 класів, які зайняли 4-6 місця у міських олімпіадах з наданням статусу "Дійсний член клубу" і можуть вибрати тренувально-інтелектуальний збір замість літньої трудової практики.
3. Учні 6-11 класів, учасники міських та переможці шкільних олімпіад.
4. Відмінники навчання, а також обдаровані діти за рекомендацією педагогів.
ІІІ. Обов’язки членів клубу.
Мати високі морально-психологічні якості, шанобливо ставитись до працівників та учнів школи.
ІУ. Зарахування до членів клубу.
Зарахування до членів клубу відбувається за бажанням учня на основі подання завідуючих кафедрами, класних керівників наказом директора школи.

Психологи СпАнна

dopomoga_226_290-compressor.jpg

Сп Анна в ЗМІ