Послуги іміджмейкерів

Послуги іміджмейкерів

       

Поняття "імідж" походить від лат. imago (зображення, відображення, видимість),

пов´язаного з латинським словом imitare, що означає "імітувати". Імідж — це імітація,

тобто подання зовнішньої форми якогось об´єкта чи особи. Він є уявленням про людину,

товар чи інститут, що цілеспрямовано формується в масовій свідомості за допомогою

спеціально розроблених іміджмейкером заходів. 

 

Кінцева мета іміджмейкера - розробити й сформувати у людей необхідне для замовника

послуги «уявлення», «видимість», «образ» об'єкта (людини, фірми, товару, системи)

іміджа.

 

Імідж людини — це думка про цю людину у групи людей в результаті сформованого в їхній

психіці образу цієї людини, що виникла унаслідок прямого їхнього контакту з цією людиною

або унаслідок отриманої про цю людину інформації від інших людей.

 

Імідж фірми — це думка про дану організацію у групи людей на основі сформованого у них

образу цієї фірми, що виник унаслідок або прямого контакту з цією фірмою, або в результаті

інформації, отриманої про цю фірму від інших людей.

       

Імідж товару — це думка про даний товар у групи людей на основі образу даного товару, що

виник або при по купці, використанні цього товару особисто, або на основі думки про цей

товар інших людей.

 

Імідж об'єкта — це ставлення раціонального або емоційного характеру до об'єкта (людини,

предмета, системи), що виникає у психіці групи людей на основі образу. Образу сформованого

в результаті сприйняття ними тих чи інших характеристик даного об'єкта.

 

Сама почесна посада для іміджмейкера - імідж-аналітик. Він керує групою фахівців, які

"ведуть" клієнта або організацію, виявляють і аналізують факти успіху і невдачі підприємства,

що працюють на її "добре ім'я".

 

Розкид цін на послуги іміджмейкерів дуже великий: заробіток залежить від його кваліфікації,

комплексу послуг, що надаються, іпопулярності. Іміджмейкер-стиліст в салоні заробляє від

1000$. А вартість комплексу послуг іміджмейкера-політтехнолога стартує з відмітки 15000$.

Психологи Полтави Сп Анна

dopomoga_226_290.jpg

Досвід Сп Анна Полтави в ЗМІ