Досвід директора школи схвалений Вченою радою інституту

Шкільні положення. Досвід директора школи

Опис досвіду і положення про батьківський комітет, клуб інтелектуалів та інші.

Схвалено Вченою радою
Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. В.Г. Остроградського 3 квітня 2000 року

Автор: Віктор Тихонович, заступник голови СПАННА з гуманітарних питань.

ОПИС ДОСВІДУ

педагогічної  роботи

директора школи № 5 м. Полтави
Кловацького Володимира Вікторовича.
Педстаж — 30 років. Стаж роботи директором школи — 20 років.

Нині — голова спілки психологів Полтави СПАННА.

З М І С Т

І. ВСТУП. ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ КЕРІВНИЦТВА СУЧАСНОЮ ШКОЛОЮ
ІІ. ОПИС ДОСВІДУ
1) Отримання правдивої, суттєвої та усесторонньої інформації, необхідної для керівництва навчально-виховним процесом.
2) Розробка внутрішньошкільних інформаційно-нормативних документів.
3) Організація інформаційного зворотного зв’язку та корекція функціонування системи «Школа».
ІІІ. РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛИ.

Епіграф. Хто володіє інформацією, той володіє ситуацією.

Вступ. Головні проблеми

Головні проблеми керівництва сучасною школою країни, що вступає в епоху інформаційного суспільства:
– отримання правдивої, суттєвої та усесторонньої інформації, необхідної для керівництва навчально-виховним процесом;
– розробка внутрішньошкільних інформаційно-нормативних документів;
– організація інформаційного зворотного зв’язку та корекція функціювання системи «Школа».

Отримання інформації

Отримання правдивої, суттєвої та усесторонньої інформації, необхідної для керівництва навчально-виховним процесом.

Від зовнішнього світу:


а) кабінет директора та кабінет секретаря обладнані комп’ютерами, які об’єднані в локальну мережу й мають додаткові пристрої – принтер та факс-модем, що дає можливість працювати в інтернеті, заходити на сайт Верховної Ради  і отримувати звідти дані про інформаційно-правову базу держави взагалі та ті, що стосуються освіти зокрема, а також отримувати факси та повідомлення на автовідповідач або на електронну адресу школи;
б) школа має одну з найкращих у місті шкільну бібліотеку, яка налічує підручників — 20343 примірники, художньої літератури – 23760 примірників, у ній знаходиться чудовий читальний зал на 40 місць, обладнаний телевізором, магнітофоном, програвачем, відеомагнітофоном, комп’ютером, принтером, сканером, ксероксом. Щорічно здійснюється підписка на 30 періодичних видань.

Від учасників навчально-виховного процесу школи:

а) від заступників директора щотижня надходить доповідна з інформацією за сімнадцятьома параметрами про результати внутрішньошкільного контролю за тиждень. Суттєво, що вона подається для ознайомлення в учительську з метою корекції діяльності педагогів, а також з метою уникнення неправдивості та суб’єктивності інформації, що міститься у доповідній (педагогів, які не згодні з інформацією, що була в щотижневій доповідній заступників і розміщена в учительській позачергово приймає директор, уважно вивчає те з чим вони не згодні й робить відповідні корекційні дії);


б) від учителів, учнів, батьків крім установлених і чітко дотримуваних годин приймання, директор позачергово приймає голову ПК, завідувачів кафедрами, старост класів та їх заступників, голів батьківських комітетів класу та їх заступників, а також педагогів, які не згодні з інформацією, що була в щотижневій доповідній заступників і подана в учительську для ознайомлення;

в) за телефоном довіри, кожного вівторка, середи і четверга з 17 год до 20 год працюють шкільні психологи, які відповідають на телефонні дзвінки від учнів, батьків (дзвінки можуть бути анонімними), а також самі вибірково телефонують до учнів, батьків з метою виявлення їх ставлення до тієї чи іншої проблеми. Анонімність бесіди гарантована. Але тенденції, проблеми, які існують у школі, або в тому чи іншому класі, виявляються, і про них психологи інформують особисто директора школи;

г) вивчення громадської думки, має винятково важливе значення для прийняття правильних управлінських рішень. Для отримання цієї інформації в школі № 5 м. Полтави широко використовуються соціологічні дослідження.

Внутрішньошкільні положення. Продукування інформації

Розробка внутрішньошкільних інформаційно-нормативних документів.
Крім контролю за виконанням нормативних документів Міністерства освіти та науки України, управління освіти Полтавської облдержадміністрації, відділу освіти Полтавського міськвиконкому, не менш важливим є прийняття внутрішньошкільних інформаційно-нормативних документів. Ці документи створюються на підставі державних нормативних документів, а також на підставі інформації по “Школі”, яка отримана згідно з методикою, описаною в І розділі. Саме внутрішньошкільні інформаційно-нормативні документи, врешті-решт, визначають обличчя школи, її успіхи та її невдачі.


Статут школи, Правила внутрішньошкільного розпорядку, посадові інструкції та інструкції з техніки безпеки, рішення педагогічної ради, тематичні накази, рішення загальношкільної конференції, рішення Ради школи належать, безумовно, до внутрішньошкільних інформаційно-нормативних документів.
Крім цих документів, які є в кожній школі, у сш № 5 внутрішньошкільними інформаційно-нормативними документами є:

– Декларація співробітництва;
– Закон про захист честі та гідності;
– Положення про шкільний клуб інтелектуалів;
– Положення про чергового адміністратора;
– Положення про організацію чергування в школі;
– Положення про загальношкільний та класні батьківські комітети;
– Правила внутрішнього розпорядку для учнів школи № 5;
– Положення про недільну школу національних меншин при школі № 5;
– Положення про Книгу честі школи № 5 м. Полтави;
– Положення про преміювання працівників школи №5 м. Полтави.


Зараз у школі проводиться робота, спрямована на переведення всіх інформаційно-нормативних документів у електронний вигляд, розробка ефективної програми пошукової системи, яка дала б можливість пошуку документа:
а) за інстанцією, що видала документ;
б) за датою видання документа;
в) за датою виконання;
г) за відповідальними щодо виконання;
д) за категоріями;
е) за словом.

Зворотний зв‘язок

Організація інформаційного зворотного зв‘язку та корекція функціонування системи «Школа».
1.Щодня — черговим адміністратором.
2.Щотижня — через доповідну від заступників, яка подається в учительській.
3.Щочверті — через тематичні накази та педради, а також через підсумковий наказ за чверть. Цей наказ видається на підставі рішень педради, тематичних наказів, а також на підставі інформації, отриманої згідно з  методикою, описаною в розділі І.
У цьому наказі педагогам школи:
а) оголошується подяка з врученням грамот;
б) оголошується подяка;
в) відзначається ефективна робота вчителів;
г) вказується на недостатній рівень роботи певним педагогам;
д) вказується на низький рівень роботи певним педагогам;
е) виноситься попередження про неповну службову відповідність певним педагогам;
ж) виноситься догана окремим педагогам.
Після опублікування цього наказу директор школи запрошує до себе педагогів, що зазначені в п. г, д, е, ж цього наказу, знайомить їх під розпис з наказом, а також проводить індивідуальні бесіди з метою виявлення причин недоліків та корекції діяльності педагогічних працівників.

4. За рік на підставі підсумкових наказів за чверть, на підставі тематичних наказів та рішень педрад видається підсумковий наказ, у якому:
узагальнюється все позитивне і негативне за рік;
ставляться завдання на майбутнє;
приймається рішення про занесення учнів, учителів, батьків, працівників школи до Книги честі школи;
приймається рішення про клопотання відзначити окремих працівників школи на рівні міста, області, держави;
повідомляється рішення про неможливість продовження контракту, про звільнення працівників, що не відповідають вимогам навчального закладу.
5. Кожні п’ять років на підставі аналізу роботи школи, в основі якого знаходяться щорічні підсумкові накази, розробляються стратегічні напрямки розвитку на наступні 5 років. Так у січні 2000 року на загальношкільній конференції були визначені стратегічні напрямки розвитку школи № 5 м. Полтави на 2000-2005 роки.

Результативність

1. За результатами предметних олімпіад загальноосвітня середня школа № 5 щорічно випереджає більшість шкіл нового типу
2. За результатами правовиховної роботи школа № 5 м. Полтави відзначається відсутністю правопорушень за останні 10 років, дисципліною та організованістю учнів.
3. Показник вступу випускників профільних класів школи до ВНЗ складає 90 %.


4. За останні 5 років до вищих керівних органів не надійшло жодної скарги від працівників, учнів, батьків школи.
5. Оскільки для багатьох сімей зараз матеріальні негаразди є найактуальнішими, уже 5 років у шкільній їдальні кожний охочий учень може отримати безкоштовно хліб з маслом та солодкий чай.
6. Про визнання успіхів школи свідчить і той факт, що лише за І півріччя цього навчального року в директора школи двічі брали інтерв‘ю телекомпанії «ЛТАВА» та «ЮТА», про успіхи школи неодноразово писала періодична преса.

7. Те, що в школі № 5 впроваджується сьогодні, завтра рекомендується до впровадження в школах міста, держави:
– одна з перших у місті розробила Статут і отримала статус юридичної особи;
– вводяться профільні, реальні класи та класи підвищеної індивідуальної уваги, а також паралельне переведення учнів, що дозволяє максимально диференціювати навчальний процес, здійснювати вплив на дитину в зоні найближчого розвитку (за означенням Виготського Л.С.);
– приділяючи важливе значення вихованню на національних традиціях, у школі створюється кабінет художньої вишивки, різьблення по дереву, керамічна майстерня;
– виходячи з гуманістичних засадах у вихованні, приймається Декларація співробітництва, а в 1990 році — Закон про захист честі та гідності.
– Ще в 1985 році був написаний Гімн, а в 1996 році на загальношкільній конференції затверджена емблема-герб навчального закладу, яка відбиває суть філософського та педагогічного креда школи № 5 м. Полтави.

На Сході — Учитель. На Заході — психолог. У Полтаві — СПАННА!

© СПАННА Полтава, 2020